Fullmakt genom anställning

Hej, jag köpte en ny bil på Volvo, skrev kontrakt där både jag och bilförsäljaren skrev på, och bilen skulle levereras om 2 veckor, fick tid och datum för leverans av bilen. Betalade via bankgiro hela summan då jag kom hem samma dag. På kvällen senare ringde försäljaren och sa att det blivit en miss och fel i systemet att bilen var bokad till någon annan, och att det inte fanns någon bil till mig. Vad har jag rätt till? Måste han inte ge mig en likvärdig bil? Avtalet är väl bindande, enligt försäljaren så var inte försäljarens namnteckning bindande, då högsta försäljningschefen behöver godkänna alla avtal? Vad gäller? Det står i avtalet att detta köpeavtal är bindande för båda parter när det har undertecknats av köparen och en behörig företrädare för säljföretaget. Hur vet jag om denna bilförsäljare var behörig? Hjälp snälla! Tack!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inledning

Först och främst vill jag poängtera att din fråga är en mycket omdiskuterad fråga inom avtalsrätten som (i ett liknande fall) har varit uppe för prövning i Högsta domstolen. Rättsläget är relativt oklart, vilket tyvärr innebär att mitt svar kommer att bli långt. Jag kommer därför börja med en kort sammanfattning på det viktigaste, följt av en längre beskrivning av rättsläget om du är intresserad.

Sammanfattning

Jag anser att du har goda skäl att kräva att bilföretaget levererar bilen till dig. Avtalet är enligt min mening bindande för bolaget eftersom det måste anses vanligt (sedvanligt) inom branschen att bilförsäljare vid bilförsäljningar får lov att företräda ett företag där vederbörande är anställd hos, sålänge inga specialvillkor som får anses främmande för bolaget har avtalats.

Jag vill dock tydligt påpeka att detta endast är min juridiska bedömning. Eftersom rättsläget är oklart finns inga garantier att en domstol skulle komma till samma slutsats.

Rättsläget

Reglerna om fullmakt finns i 2 kap Avtalslagen (1915:218) (AvtL). Av 10 § andra stycket AvtL framgår att en person som genom sin anställning handlar på arbetsgivarens vägnar, anses ha behörighet att binda arbetsgivaren genom rättshandlingar (t.ex. avtal) som faller inom gränserna för arbetstagarens behörighet. Vad som anses falla inom arbetstagarens behörighet avgörs vad som är sedvanligt, det vill säga vad som är vanligt inom branschen. För att belysa frågeställningen tydligt kan anges två enkla exempel:

1. Ett kassabiträde i en livsmedelsbutik säljer ett paket mjölk till en kund i butiken.

2. Samma kassabiträde säljer livsmedelsbutikens lokal till en konkurrent.

Dessa exempel är det väldigt enkla. Givetvis är försäljningen av mjölkpaketet bindande för livsmedelföretaget. Det är naturligt att kassabiträdet har behörighet att teckna avtalet för livsmedelsföretagets räkning. I det andra exemplet saknar kassabiträdet givetvis behörighet att företräda bolaget. Denna typ av försäljning faller på en högre uppsatt person inom företaget.

I ditt fall har en bilförsäljare undertecknat ett avtal om köp för en bil.

I rättsfallet NJA 1985 s 717 var frågan om en försäljare var behörig att binda företaget till en försäljning av prefabricerat trähus. HD konstaterade att försäljaren inte var behörig att teckna avtalet. Detta fallet är dock inte helt jämförbart med din situation, eftersom det i detta fallet handlade om specialvillkor som kunden och försäljaren hade kommit överens om.

Inom avtalsrätten och reglerna om fullmakt råder en princip som innebär följande; Om ett företag beter sig på ett sådant sätt att en köpare får intrycket av att den anställde har behörighet att binda företaget, så ansvarar företaget för den anställdes rättshandlingar. Om bilförsäljaren brukar få företräda företaget vid försäljningar (om detta alltså tillhör vanligheten) så är avtalet bindande för företaget. Då är företaget skyldiga att leverera bilen (eller en likadan). Men om bilförsäljaren och du har kommit överens om villkor som är främmande för hur bolaget brukar sköta sin försäljning av bilar, bekräftar det ovannämnda rättsfallet att behörigheten kan ifrågasättas.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor eller kontakta vår juristbyrå på info@lawline.se


Carl Trolle OlsonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”