Fru har testamenterat bort hela sin egendom, vad gäller?

2017-12-20 i Testamente
FRÅGA
Hej!Min fru och jag är gifta sedan några år tillbaka. Sedan ett tidigare förhållande har hon ett fosterbarn som hon har testamenterat all sin egendom till som om denne var hennes biologiska barn. Vad händer då om hon nu skulle avlida innan mig? Har fosterbarnet rätt till halva vår egendom innan jag avlider? Det finns inga andra barn inblandade eller äktenskapsförord.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om arv och testamente finns i ärvdabalken. Eftersom ett testamente gäller framför den så kallade "legala arvsordningen" har fosterbarnet som testamentstagare rätt till hela din frus kvarlåtenskap efter att bodelning gjorts, förutsatt att testamentet uppfyller formkraven i 10 kap ärvdabalken.

När ett äktenskap upplöses, antingen genom skilsmässa eller dödsfall, ska bodelning göras enligt 9 kap 1 § äktenskapsbalken. 11 kap äktenskapsbalken anger närmare hur bodelning går till. Kort sagt sker det så att värdet av vardera makes totala egendom räknas ihop. Värdet av respektive makes skulder dras sedan av från dennes andel. De nettovärden som blir kvar slås ihop och makarna ska sedan ha hälften var av denna summa. (Skulle en make gå minus efter att skulderna räknats av anses värdet av den makens netto vara 0.) Den make som har mest netto på sin sida ska ge egendom till den andre tills skillnaden är utjämnad.

Du som efterlevande make har dock möjlighet, enligt 12 kap 2 § äktenskapsbalken, att bestämma att någon bodelning inte ska göras. I så fall behåller du din egendom och din frus egendom blir hennes kvarlåtenskap som tillfaller fosterbarnet.

Slutligen finns det en regel i 3 kap 1 § 2 st ärvdabalken som garanterar att du som efterlevande make ska få ut så mycket av din frus kvarlåtenskap att det tillsammans med din egen egendom uppgår till fyra prisbasbelopp. Uppgår inte din egendom till minst fyra prisbasbelopp ska du därför få vad som fattas för att nå upp till den summan. Det som eventuellt blir över av din frus kvarlåtenskap tillfaller fosterbarnet som testamentstagare.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2981)
2021-12-09 Äktenskapsförord eller testamente så att barnen kan få en större del av min egendom?
2021-12-09 Är testamente giltigt om man har alzheimer?
2021-12-08 Är kopior av testamente giltigt?
2021-12-05 Hur mycket arv har bröstarvinge rätt till och hur mycket får man testamentera bort?

Alla besvarade frågor (97723)