Fru har testamenterat bort hela sin egendom, vad gäller?

Hej!

Min fru och jag är gifta sedan några år tillbaka. Sedan ett tidigare förhållande har hon ett fosterbarn som hon har testamenterat all sin egendom till som om denne var hennes biologiska barn. Vad händer då om hon nu skulle avlida innan mig? Har fosterbarnet rätt till halva vår egendom innan jag avlider? Det finns inga andra barn inblandade eller äktenskapsförord.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om arv och testamente finns i ärvdabalken. Eftersom ett testamente gäller framför den så kallade "legala arvsordningen" har fosterbarnet som testamentstagare rätt till hela din frus kvarlåtenskap efter att bodelning gjorts, förutsatt att testamentet uppfyller formkraven i 10 kap ärvdabalken.

När ett äktenskap upplöses, antingen genom skilsmässa eller dödsfall, ska bodelning göras enligt 9 kap 1 § äktenskapsbalken. 11 kap äktenskapsbalken anger närmare hur bodelning går till. Kort sagt sker det så att värdet av vardera makes totala egendom räknas ihop. Värdet av respektive makes skulder dras sedan av från dennes andel. De nettovärden som blir kvar slås ihop och makarna ska sedan ha hälften var av denna summa. (Skulle en make gå minus efter att skulderna räknats av anses värdet av den makens netto vara 0.) Den make som har mest netto på sin sida ska ge egendom till den andre tills skillnaden är utjämnad.

Du som efterlevande make har dock möjlighet, enligt 12 kap 2 § äktenskapsbalken, att bestämma att någon bodelning inte ska göras. I så fall behåller du din egendom och din frus egendom blir hennes kvarlåtenskap som tillfaller fosterbarnet.

Slutligen finns det en regel i 3 kap 1 § 2 st ärvdabalken som garanterar att du som efterlevande make ska få ut så mycket av din frus kvarlåtenskap att det tillsammans med din egen egendom uppgår till fyra prisbasbelopp. Uppgår inte din egendom till minst fyra prisbasbelopp ska du därför få vad som fattas för att nå upp till den summan. Det som eventuellt blir över av din frus kvarlåtenskap tillfaller fosterbarnet som testamentstagare.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”