Frivilligt tillbakaträdande

Hej har en fråga gällande frivilligt tillbakaträdande. Vad är det som gäller för detta? Vad är det som gäller för yttre omständigheter och som inte leder till att det anses frivilligt. När försvinner möjligheten till att tillbakaträda? Om det diskuterats om en tjänst och den ene parten inser sitt misstag och sedan inte är villig att fullfölja men blir hotad att information läggs ut räknas detta som yttre omständighet. Killen har insett sitt misstag men säger först efter hotet om att information ska läggas ut att han inte är intresserad är det då ett frivilligt tillbakaträdande då tjänsten ej är aktuell att ske längre?

Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej och tack för ditt svar.

Frivilligt tillbakaträdande regleras i BrB 23:3 och gör att ansvar för försök, förberedelse eller stämpling inte blir aktuellt om gärningsmannen frivilligt tillbakaträder från att fullborda brottet. Att det ska vara frivilligt innebär, precis som du skrev i din fråga, att tillbakaträdandet inte ska ha varit framtvingat av yttre omständigheter. Exempelvis kommer en person som försöker begå stöld dömas för försök till stöld även om han avbröt försöket när han såg polissirener.

Ett klassiskt sätt att tänka kring frivilliga tillbakaträden är att gärningsmannen kan begå brottet, men vill inte. I sådana fall föreligger det en ansvarsbefriande grund.

Jag måste tyvärr be dig omformulera din fråga eftersom att jag inte är helt riktigt med på noterna.

Hoppas mitt svar hjälpte dig ändå.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Nödvärn och annan ansvarsfrihet? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo