Fritidshus - Enskild egendom vid bodelning

2016-09-28 i Bodelning
FRÅGA
HejMinna svärföräldrar har i gåva överlåtit sommarhuset till min fru och hennes två systrar. Dom står nu som ägare till 1/3 vardera. Det är inte skrivet som enskild egendom.Jag läste följande i äktenskapsbalken 7 kap 4paragrafen "Till makars gemensamma bostad och bohag räknas inte egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål. Lag (2009:181)." Är det enskild egendom ändå ?Hur ska jag tolka detta ? Vad händer om jag tar lån och sätter in dom i huset, är det pengar jag inte kan få tillbaka ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB) blir gällande i detta fall (här). I 7 kapitlet 4 § ges en förklaring vad som menad med makars gemensamma bostad. Gemensam bostad innefattar bland annat fast egendom som makarna eller någon av dem äger eller innehar med tomträtt, om det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd som makarnas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål. En fastighet som huvudsaklingen används för fritidsändamål räknas i regel inte in i makars gemensamma bostad eller bohag.

För att sommarstugan ska utgöra enskild egendom krävs enligt 7 kapitlet 2 § att de uppfyller någon av följande krav: att egendomen utgör en gåva, genom arv eller testamente. I detta fall har din fru fått sommarstugan i gåva av sina föräldrar och är därför att anse som enskild egendom. Likaså är egendom som finns intagen i äktenskapsförord att anse som enskild.

Skulle du ta ett lån och lägga in pengar till fastigheten rekommenderar jag att ni reglerar detta genom ett testamente eller genom att upprätta ett nytt äktenskapsförord eller kompletterar ett tidigare om ni har ett sådant. Ni kan då reglera att den summa du har lagt in i fastigheten ska utgöra din enskilda egendom vid en eventuell framtida bodelning.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Lycka till!

Nathalie Byström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2649)
2020-10-25 Hur värderas egendom vid bodelning och hur får avtalet se ut?
2020-10-25 Hur delar man tillgångarna i bodelning?
2020-10-24 ogiltigförklara bodelning i efterhand
2020-10-24 Räknas både skulder och tillgångar i en bodelning?

Alla besvarade frågor (85381)