Frikänd från olaga hot

FRÅGA
Min son och tre kompisar till han försökte hindra en 30 årig man från att sno en moped.Dom ställde sig i vägen för han och sa att det är deras kompis moppe. Mannen tar fram en kniv! Ungdomarna blir givetvis livrädda och backar undan. Han kör i väg med moppen och har kniven i handen. Hur är det möjligt att han frias från olaga hot?????
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När du skriver att han frias från olaga hot, utgår jag ifrån att domstolen har uttalat sig i frågan, dvs. det finns en dom om det. Jag kan inte uttala mig specifikt om det då jag inte vet omständigheterna i fallet. Men jag kommer ge en översiktlig förklaring till varför han kan ha blivit friat. Mitt första råd är dock att begära ut domen från domstolen. I den kommer det framgå varför han blev friad.

Att han blir friad

Olaga hot (BrB 4:5) är ett uppsåtsbrott, dvs. gärningsmannen behöver begå handlingen med uppsåt för att kunna fällas för olaga hot. Man kan därför inte av oaktsamhet eller annars råka hota någon och därmed bli fälld för olaga hot. På grund av att åklagaren bär hela bevisbördan, innebär det att åklagaren behöver bevisa att själva handlingen (olaga hot) har hänt samt att han har haft uppsåt till handlingen. Det i sin tur leder till att om åklagaren bevisade att han har utfört den beskrivna handlingen, kunde han ändock ha frikänts om åklagaren inte lyckats bevisa att han har begått handlingen med uppsåt. En annan möjlighet är om han dömdes för rån (BrB 8:5) i och med tagandet av mopeden. I sådana fall konsumerar rånbrottet olaga hot då själva "olaga hotet" ingår i rånbrottet.

Avslutande ord

Mitt råd är som sagt att du begär ut domen och läser igenom den. I den kommer tingsrättens resonemang framgå och du kan då se varför det blev som det blev.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer!

Joel Åkerlind
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1177)
2021-06-04 Kan man klättra på statligt eller privat ägt tak?
2021-06-01 Vad är "hemmet" i hemfridsbrott?
2021-05-30 Är det brottsligt att befinna sig på en byggarbetsplats?
2021-05-28 Utsatt för cyberstalking

Alla besvarade frågor (93199)