Friad för brott, är jag berättigad skaestånd?

FRÅGA
Blev anmäld för Grov Förskingring blev friad både i Tingsrätten o Hovrätten. Däremot blev jag dömd för Trolöshet mot huvudman har man någon möjlighete till att begära skadestånd för att jag var anmäld för Grov Förskingring.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställning! Huvudregeln i skadeståndsrätten är att man måste påvisa viss bestämd skada för att vara berättigad skadestånd. Dessutom måste skadan ha uppkommit på grund av att någon agerat försumligt. Det som skulle ligga närmast till hands i ditt fall är skadestånd till följd av myndighetsutövning som regleras i 3 kap. 2 § skadeståndslagen. Utan att veta detaljerna i ditt mål kan det generellt sägas att det är långt ifrån ovanligt att åklagare och domstol gör olika bedömningar kring vilka eller vilket brott som man finner att den tilltalade har förövat, och det finns ofta ett relativt stort utrymme att göra bedömningar av hur lagen ska tolkas innan det blir fråga om att åklagaren kan anses försumlig i sin yrkesutövning. Har du suttit fängslad till följd av brottet och hovrätten sänkt straffet trots att du hunnit sitta av det straff som tingsrätten har dömt ut har du däremot rätt till ersättning, men av vad du beskriver verkar inte det vara fallet. Hoppas du fick svar på din fråga!

Pontus Almquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (368)
2022-01-13 Skadeståndsansvar vid snöras från tak
2021-12-25 Vad händer om jag orsakat en brand så brandkåren rycker ut?
2021-11-30 Kan jag få ersättning för ett blåmärke på grund av väggras?
2021-11-16 Ersättningsskyldighet när man råkat ha sönder något i en butik

Alla besvarade frågor (98495)