Frånträda distansavtal

2021-03-28 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Jag såg en reklam från tiktok om små projektors man kan köpa för 100 spänn så jag klickade på länken och köpte 1. De la till en extra projektor i slutet så jag fick betala dubbelt 2. Jag har inte fått någon information om mitt köp, inget har kommit in i mailenJag behöver hjälp
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag uppfattar det som att din fråga är hur du kan få tillbaka pengarna för den extra projektor som du har blivit tvungen att betala för.

Ett allmänt råd är att försöka kontakta säljaren och påpeka att du endast har beställt en projektor och vill ha pengarna tillbaka pengarna för extra projektorn.

Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL) innehåller bestämmelser om konsumentskydd vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler 1 kap. 1 §. Enligt 1 kap. 2 § andra stycket DAL är ett distansavtal "ett avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans, om kommunikationen uteslutande sker på distans".

Under förutsättning att du ingått avtalet i egenskap av konsument (dvs. fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, se 1 kap. 2 § femte stycket DAL) är DAL tillämplig eftersom avtalet mellan dig och säljaren av projektorn ingåtts på distans (dvs. då säljaren och köparen samtidigt är närvarande på någon annan plats än i näringsidkarens affärslokal, 1 kap 2 § fjärde stycket DAL).

I 2 kap 9 § DAL stadgas att: "Vid distansavtal som ingås på en webbplats är konsumenten bunden av en beställning som medför en betalningsförpliktelse endast om förpliktelsen har tydliggjorts före beställningen och konsumenten uttryckligen har påtagit sig förpliktelsen".

Du är alltså inte tvungen att betala för en extra projektor eftersom du endast påtagit dig att betala för en projektor.

Om så inte är fallet har du enligt 2 kap. 10 § DAL rätt att frånträda avtalet genom att skicka ett meddelande till säljaren inom 14 från och med den dagen då du fått projektorerna i din besittning (dvs. när du fått dem levererade till dig) enligt 2 kap 12 § första stycket.

Jag hoppas detta besvarar din fråga.

Isak Henriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (916)
2021-10-27 Apa som husdjur?
2021-10-16 Reklamation vid andrahandsköp.
2021-10-12 Har jag rätt att ångra mitt köp?
2021-09-30 Marknadsvärde för möbler

Alla besvarade frågor (96611)