Frånträda anställningsavtal innan kontraktet börjat löpa.

FRÅGA
Hej. Jag har sedan en tid tillbaks skrivit under ett anställningsavtal med provanställning första 6 månaderna. Om jag vill säga upp mig innan anställningen börjat, finns det någon uppsägningstid jag behöver ha i åtanke? Dvs. kan jag i praktiken säga upp mig veckan innan anställningen skulle börja? I avtalet läser jag följande: "Uppsägningstiden under provanställningen regleras enligt lagen om anställningsskydd (LAS)." Tack för all hjälp!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar om du kan säga upp dig från din arbetsplats innan ditt kontrakt har börjat löpa och därmed om du kan undvika din uppsägningstid?

Inom avtalsrätten finns det en grundläggande princip att avtal ska hållas. Det innebär således att det ingångna anställningsavtalet är bindande även om inte själva anställningen trätt i kraft, såvida inte du kan ogiltighetsförklara avtalet på någon grund enligt 3 kap AvtL. Man har då en uppsägningstid på minst en månad från den dag då uppsägningen har skett (11 § LAS). Eftersom det dock rör en provanställning har både arbetsgivare och arbetstagare rätt att säga upp avtalet när som helt utan särskilt anledning (31 § LAS).

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina Abaas
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1609)
2020-09-30 Visselblåsning och LAS
2020-09-30 Har jag rätt att tar bort pass?
2020-09-30 När har en arbetstagare rätt till återanställning?
2020-09-30 Vilka uppsägningstider gäller för anställd?

Alla besvarade frågor (84717)