Frånträda anställningsavtal innan kontraktet börjat löpa.

Hej. Jag har sedan en tid tillbaks skrivit under ett anställningsavtal med provanställning första 6 månaderna. Om jag vill säga upp mig innan anställningen börjat, finns det någon uppsägningstid jag behöver ha i åtanke? Dvs. kan jag i praktiken säga upp mig veckan innan anställningen skulle börja?

I avtalet läser jag följande: "Uppsägningstiden under provanställningen regleras enligt lagen om anställningsskydd (LAS)."

Tack för all hjälp!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar om du kan säga upp dig från din arbetsplats innan ditt kontrakt har börjat löpa och därmed om du kan undvika din uppsägningstid?

Inom avtalsrätten finns det en grundläggande princip att avtal ska hållas. Det innebär således att det ingångna anställningsavtalet är bindande även om inte själva anställningen trätt i kraft, såvida inte du kan ogiltighetsförklara avtalet på någon grund enligt 3 kap AvtL. Man har då en uppsägningstid på minst en månad från den dag då uppsägningen har skett (11 § LAS). Eftersom det dock rör en provanställning har både arbetsgivare och arbetstagare rätt att säga upp avtalet när som helt utan särskilt anledning (31 § LAS).

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina AbaasRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000