Frånta bröstarvinges laglott?

FRÅGA
Hej Kan en make skriva över allt på sina maka så att makens särkullbarn ej kan ärva något när maken dör?
SVAR

Tack för din fråga.

Ett sådant beskrivet förfarande, med syfte att frånta bröstarvingens laglott i arvlåtarens egendom, regleras särskilt i 7 kapitlet 4 § ärvdabalken.

I denna paragraf framgår att en gåva av detta slag är otillåten, och därtill likställs detta som ett testamente vilket medför att 2 och 3 §§ i samma kapitel blir tillämpliga. Vidare innebär detta rent praktiskt att bröstarvingen kan därmed genom att väcka talan vid domstol erhålla sin laglott under förutsättning att detta görs inom ett år från bouppteckningens avslutande.

Vänligen,

Martin Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll