Frånsägande av arvsrätt under tvång

2016-11-24 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Min far vill att jag ska avsäga mig min arvsrätt, att jag ska skriva på ett papper om detta. Han bor i danmark. Kan han tvinga mig att göra det?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ett avtal (frånsägande av arvsrätt) som är ingått under tvång är i regel ogiltigt. Det krävs enligt 29 § avtalslagen ett rättsstridigt hot, alltså till exempel utpressning, för att ogiltighetsregeln ska vara tillämplig.

Om din far inte upphör med att försöka få dig att skriva på avtalet finns det en stor möjlighet att kraven för tvång blir uppfyllda. Men enligt avtalslagen måste alltså försöken från din far övergå till något olagligt för att ogiltighet ska vara aktuellt. Om han utpressar dig och du skriver på avtalet kommer avtalet vara ogiltigt med stöd av denna bestämmelse. Motsatsvis innebär ju dock detta även att ifall hans försök inte övergår till något tvång men du ändå skriver på avtalet, är avtalet inte ogiltigt.

Även i Danmark finns det en regel i den så kallade aftaleloven (motsvarande avtalslagen) om ogiltighet vid tvång och även fast ert avtal ingås i Danmark gäller därför i stort sett samma förutsättningar.

Din far har en möjlighet att testamentera bort sin egendom till vem han vill. I Sverige har du, som barn, dock alltid rätt till din laglott. Enligt 7 kap 1 § ärvdabalken utgörs din laglott av en halv arvslott. Ifall du är ensamt barn efter din far består din arvslott av 100 % av hans egendom, din laglott utgörs då alltså av 50 % av hans egendom. Innebörden av laglotten är att din far inte kan förneka dig rätten till den andelen av hans egendom genom testamente. Om han testamenterar bort all sin egendom till någon annan, kan du jämka testamentet (7 kap 3 § ärvdabalken) och på sätt få ut din laglott. Du har alltså alltid rätt till din laglott, man kan inte göra sina barn arvslösa i Sverige.

I Danmark finns en motsvarande regel angående laglott och även om ert avtal ingås i Danmark gäller därför i stort sett samma förutsättningar.

Sammanfattning:
1) din far kan försöka få dig att frånsäga dig din arvsrätt, men om försöken övergår i ett rättsstridigt tvång, blir ett eventuellt avtal om det ogiltigt. Detta både enligt svensk och dansk rätt.
2) din far kan testamentera bort sin egendom till någon annan. Men du har då rätt få ut hälften av din arvslott (laglott) genom jämkning av testamentet. Denna laglott har du rätt till både enligt svensk och dansk rätt.

Jonas Wester
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (327)
2021-01-07 Kan jag häva ett tjänsteavtal då det jag och motpart muntligen kommit överens om inte finns med?
2021-01-02 Avtal som strider mot lag eller myndighetsföreskrifter?
2020-12-26 Ogiltigförklara gåva från någon med Alzheimers
2020-12-19 Ingångna avtal ska hållas - pacta sunt servanda

Alla besvarade frågor (88149)