Från vilken tidpunkt räknas preskriptionstiden?

Hej Räknar man preskriptions tid från tid för brått eller efter man avtjänat straff. Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar från vilken tidpunkt preskriptionstiden räknas. Tillämplig lag för att besvara din fråga är brottsbalken (BrB). Eftersom jag inte vet vilket brott situationen handlar om, kommer jag svara utifrån allmänna utgångspunkter. Jag förutsätter att det handlar om straffrätt och inte civilrätt. 


Att ett brott har en preskriptionstid innebär att åklagaren måste väcka åtal inom denna tid, därefter är brottet preskriberas och gärningsmannen kan inte straffas. 

Preskriptionstiden för brott regleras i 35 kap. BrB, där 1 § anger hur lång preskriptionstiden är beroende på vilket straff brottet kan ge. Exempelvis är preskriptionstiden 5 år för brott där det svåraste straffet är fängelse i två år. Sen finns det även vissa brott som inte har någon preskriptionstid, exempelvis mord, våldtäkt, folkmord och terroristbrott (35 kap. 2 § BrB). 


1 § anger dock inte från vilken tidpunkt preskriptionstiden räknas, utan det framgår av 4 § som säger att preskriptionstiden räknas från den dag brottet begicks. Enligt lagkommentar ska detta innebära att brottet fullbordats eller att gärningen framskridit så långt att straffbart försök föreligger. Om det förutsätts att en viss verkan av handlingen ska ha inträtt, så räknas tiden från att sådan verkan har inträtt. 


Vid så kallade perdurerande brott, det vill säga brott som anses pågå under en viss tid då ett tillstånd varar, börjar preskriptionstiden löpa först när brottet upphör (se exempelvis NJA 2013 s. 467)


Sammanfattningsvis är utgångspunkten att preskriptionstiden räknas från den dag då brottet begicks. Om det krävs att en viss verkan av handlingen ska ha inträtt, räknas tiden från den dag då sådan verkan har inträtt. Vid perdurerande brott räknas preskriptionstiden, enligt praxis, från den dag då brottet upphör. 


Hoppas detta gett dig svar på din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. 


Vänliga hälsningar, 

Cornelia NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”