Från vilken tidpunkt har man delgivits ett testamente?

2019-02-28 i Testamente
FRÅGA
Från vilken tidpunkt räknas att man delgivits ett testamente?Jag har ett problem där en av dödsbodelägarna/legala arvingarna inte godkänt, och inte avser göra det heller, det bevittnade testamentet. Jag vet ju att klander ska inlämnas senast 6 månader efter att man delgivits testamentet. Men frågan är från vilken tidpunkt man anses ha delgivits dokumentet. Är det den tidpunkt som en kallelse till bouppteckning skickades med rekommenderat brev (innehållande bl.a. testamente och prel. bouppteckning)? Eller är det från den dag bouppteckningen avhölls? Eller är det någon annan tidpunkt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om delgivning av testamente finns i 14 kap ärvdabalken (ÄB).

När är något delgivet?

När det gäller just delgivning av testamente så finns det ingen tydlig regel som säger när ett testamente delgivits. Ur praxis har dock framkommit att klanderfristen börjar löpa endast om det klart framgår att testamentstagarens syfte är att delge testamentet (NJA 2014 s. 996).

Vad kan du göra?

Det kan i vissa fall vara krångligt att veta om syftet tydligt framgår genom en handling. Det du faktiskt kan göra är att lägga in en ansökan hos Skatteverket. Det finns en möjlighet för arvingar att begära att testamentstagare ska föreläggas att göra sin rätt gällande inom sex månader från förläggandet (16 kap 5 § ÄB). Detta innebär att de arvingar som ännu inte godkänts testamentet får en tidsfrist på sex månader av Skatteverket för att göra detta. Görs de inte det går deras rätt förlorad. Som sagt krävs dock att du själv är arvinge till den avlidna för att kunna kräva ett föreläggande.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2244)
2019-09-15 Min mamma har fått egendom testamenterad till sig – får jag arvsrätt i hennes ställe om hon dör?
2019-09-12 Vi har ingått ett nytt äktenskap. Behöver vi ändra testamentet?
2019-09-10 Hur kan jag testamentera till barnbarn?
2019-09-10 Skriva testamente efter separation

Alla besvarade frågor (72876)