Från när räknas spärrtiden vid återkallelse av körkort?

2019-08-23 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej!Den 3e juni 2019 körde jag 163 km/t på 100-väg och civilpolisen som låg bakom mig stoppade mig och tog mitt körkort på plats. Jag erkände naturligtvis och skrev på nåt papper samt att jag fick en 48-timmarslapp.Polisen skulle kalibrera sin hastighetsmätare mot laser så att rätt hastighet så att jag skulle få rätt böter. Jag trodde det skulle gå till åklagare och att jag skulle få dagsböter. Tiden gick... Men efter en månad så fick jag körkortet tillbaka från Transportstyrelsen. Ytterligare nån vecka senare så ringer polisen och vill att jag ska skriva på ett "Föreläggande av ordningsbot". Jag frågar varför jag fick tillbaka körkortet och de svarade att TS inte tyckte att det hade gått rätt till.Polisen skickar iallafall då boten via post, jag skriver på och skickar in hela två gånger eftersom de hade slarvat bort boten redan en gång.Tiden går och till slut så kommer det en påminnelse på böterna. Samma dag så kommer ett brev från Transportstyrelsen där jag då får "Tillfälle att yttra mig innan beslut om körkortsärende"Det har nu gått nästan 3 månader. Får det gå till så här?Kan Transportstyrelsen först ta körkortet och sen skicka det tillbaka efter en månad och sen återkalla det igen? Vad händer nu om det återkallas? Från vilket datum räknas det? Eller får jag tillgodose den månaden att dra av kommande strafftid?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Ett körkort ska återkallas bland annat om körkortshavaren överskridit högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte kan anses som ringa (5 kap. 3 § p4 körkortslagen). Körkortet får omhändertas om det på sannolika skäl kan antas att det kommer att återkallas för fortkörningen (jfr 5 kap. 7 § p2 körkortslagen). Om körkortet omhändertas på grund av fortkörning får körkortshavaren medges rätt att fortsätta köra de kommande 48 timmarna (5 kap. 7 § andra stycket körkortslagen).

Vid körkortsåterkallelse ska det bestämmas en ny tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas, s.k. spärrtid. Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år (5 kap. 6 § körkortslagen). Giltighetstid för återkallelse tills vidare och spärrtid med anledning av återkallelse räknas från den dag när beslutet delges körkortshavaren eller från den tidigare dag när körkortshavaren överlämnar körkortet till Transportstyrelsen. Om beslutet föregåtts av att beslut om omhändertagande av körkortet, eller beslut om återkallelse tills vidare ska den tid under vilken körkortet varit ogiltigt räknas av från spärrtiden (7 kap. 8 § körkortslagen).

Som jag förstår det, utifrån hur du beskrivit det i frågan, har polisen omhändertagit ditt körkort på plats då det på sannolika skäl skulle komma att återkallas, samt du medgavs att fortsätta köra de 48 kommande timmarna. Transportstyrelsen lämnade efter en månad tillbaka körkortet, däremot har du nu fått tillfälle att yttra dig innan beslut om körkortsärende (sannolikt återkallelse mot bakgrund av hastigheten du körde i). Inledningsvis har ditt körkort omhändertagits av polisen då det på sannolika skäl skulle komma att återkallas. Nu har jag inte full insyn i vad som skett i ditt ärende, men av någon anledning har Transportstyrelsen inte ansett att det åtminstone då funnits sannolika skäl till beslutet, varför körkortet återlämnats. Det är möjligt att polisen gjort något fel som den kan klandras för. Om du anser att polisen hanterat ärendet fel kan du göra en JO-anmälan via Justitieombudsmannens hemsida.

Eftersom du återigen har körkort, och inte har lämnat in det till Transportstyrelsen, kommer spärrtiden vid eventuell återkallelse att räknas från den dag då du delges beslut om det. Däremot, då beslutet föregått av ett beslut om omhändertagande av körkortet eller ett beslut om återkallelse tills vidare och ditt körkort då varit ogiltigt, ska det räknas av från spärrtiden.

Om något är oklart eller om du behöver hjälp av en av våra jurister att överklaga eventuellt beslut från Transportstyrelsen är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och eventuell tidsbokning. Du når mig för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (740)
2020-06-30 Kan jag övningsköra med en handledare som ännu inte blivit godkänt för att köra med mig?
2020-06-30 Vad händer om man inte betalat fortkörningsböter?
2020-06-30 Kört bil med ogiltigt körkort - vad händer?
2020-06-29 Återkallelse av körkort

Alla besvarade frågor (81795)