Från när räknas preskription?

Hej! En fängelse påföljd på 4 månader. När kommer denna dom preskriberas? Ska man räkna från det datum när tingsrätten kom med domen eller från det datum när överklagandet hos hovrätten kom? Hur räknar man? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Så som jag förstår din fråga undrar du från vilken tidpunkt en preskriptionstid räknas från. För att besvara din fråga kommer jag använda brottsbalken (1962:700) som tillämpligt lagrum. 


Då fängelsepåföljden inte aktualiseras besvaras frågan i allmänhet och jag utgår från att brottet reglerar straffrätt och att det inte handlar om civilrättsligt brott du undrar över. 


Hur räknas preskriptionstid? 

Preskriptionstid regleras i 35 kapitlet i Brottsbalken, där det i 1 § anges hur lång preskriptionstiden är och att det varierar utifrån vilken straffpåföljd brottet ger. i 4 § samma kapitel som nämnt ovan sägs också att tiden för preskription beräknas från den dag brottet begicks. Detta innebär alltså att preskriptionstiden börjar löpa den dag brottet begicks. Handlar det om brott som pågår under en viss tid, alltså så att ett tillstånd varar under tid (så kallade perducerande brott) anses preskriptionstiden börja löpa när brottet upphör (praxis som regleras från NJA 2013 s. 467). Exempel på sådana brott kan vara olaga frihetsberövande eller olovligt brukande. 


Presktiptionstiden beräknas alltså från den dag brottet begicks


Hoppas du fått svar på din fråga! 

Bästa hälsningar, 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”