Från en statlig anställning till en annan

FRÅGA
Jag är kommun anställd tjänsteman. Jag bad om tjänstledigt för en månad sedan för att prova ny anställning som statlig tjänsteman och fick jag inte tjänstledigt så ville jag säga upp mig. Jag jobbar på ett HVB för ensam kommande barn och stressen har varit outhärdlig den sista tiden vilket jag och andra anställda har flaggat länge för. Jag är just nu sjukskriven och jagar bokstavligen min chef för återkoppling angående ifall jag får tjänstledigt eller uppsägning så jag kan börja mitt nya jobb för jag har ett nytt avtal som börjar om en vecka. Min chef återkopplar inte och ignorerar mig vilket gör mig än mer stressad. Vad händer om jag börjar mitt nya jobb utan att ha fått tydliga besked från min nuvarande arbetsgivare?
SVAR

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Eftersom du inte skrivit något annat så utgår jag ifrån att det är en tillsvidareanställning du har just nu och att det är den du vill ta tjänstledigt från.

En arbetstagares uppsägning, begäran att anställningen ska avslutas, ska vara skriftlig för att vara giltig, 10§ LOA. Då din nya anställning är hos en statlig myndighet så upphör din nuvarande anställning utan någon särskild åtgärd om inte något annat följer av ditt kollektivavtal (du om fattas av ALFA), 11§ LOA. Det enda du behöver göra är att formlöst (det vill säg att det finns inga särskilda formkrav på hur du måste meddela din arbetsgivare) meddela din arbetsgivare att din pågående anställning kommer att lämnas eftersom du fått en ny statlig anställning.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1719)
2021-03-03 Kan jag avsluta provanställning innan jag börjat?
2021-03-01 Har min arbetsgivare brutit mot LAS?
2021-03-01 Har jag blivit uppsagd/avskedad på rätt sätt?
2021-03-01 Kan jag ångra mitt sommarvikariat trots att jag tackat ja?

Alla besvarade frågor (89867)