Framställa ytterligare skadeståndsanspråk för nyupptäckta skador

FRÅGA
Jag levde i ett misshandelsförhållande som ung och som blev rättegång med dom. I domen står även att jag förbehåller mig rätten att senare framställa ytterligare skadeståndsanspråk gentemot mitt ex.Vad innebär detta?Då jag fått pstd samt flera liknande diagnoser på senare år så hänvisar fk allt till min misshandelsperiod så jag undrar om jag kan kräva ersättning för mina diagnoser och försämrad hälsa till följd av åren av misshandel.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Att det står i domen att du förbehåller dig rätten att senare framställa ytterligare skadeståndsanspråk innebär att du kan väcka talan om skadestånd från ditt ex igen. Utan förbehållet hade risken funnits att du inte hade kunnat göra det, eftersom man inte får väcka talan om samma sak flera gånger. Anledningen till att man yrkar ett sådant förbehåll är just för situationer som din kan uppkomma, att fler skador visar sig med tiden och man vill kunna väcka talan om skadestånd för de nyupptäckta skadorna också.

Grundprincipen angående personskador i skadeståndsrätten är att den skada som har uppkommit till följd av den skadeståndsgrundande händelsen ska ersättas. Det krävs alltså att du på något sätt kan bevisa, t.ex. genom intyg från läkare eller psykolog, att diagnoserna har uppkommit till följd av misshandeln.


Vänlig hälsning,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av brott (180)
2020-12-17 Hur fungerar skadeståndsrättens avräkningsregel?
2020-12-08 Vilka kostnader kan jag få ersatta när jag blivit utsatt för annonsbedrägeri?
2020-12-08 Skadestånd/Brottsskadeersättning
2020-12-05 Kan man få skadestånd för sabotage utövat av sina anställda?

Alla besvarade frågor (88108)