FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt23/12/2020

Främmande personer ryckte i min bildörr - är det lagligt?

Hej!

Här om kvällen stod jag stilla i min bil, så kom två bilar från ingenstans och ställde sig medvetet så att jag inte skulle kunna köra därifrån. En bil parkerade snett bakom mig, och den andra framför mig. Personerna i bilarna gick ut och försökte öppna min dörr (som jag hade låst) och jag blev givetvis väldigt rädd och ringde efter polisen i full panik. Personerna lämnade platsen innan polisen hann dit, och de kom som tur va inte åt mig i min bil.

Det visade sig senare att personerna som stängt in mig hade misstagit mig för någon annan, och jag fick inte mycket klargörande från poliserna om händelsen.

Det här har traumatiserat mig något enormt och jag måste fråga om det dom gjorde mot mig var lagligt?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Situationen du beskriver brukar kallas "error in persona", vilket kort sagt innebär att gärningspersonen/personerna har som avsikt att begå ett brott mot personen A men misstar sig och träffar personen B istället. Det råder delade meningar i hur man ska behandla den här typen av fall så jag kommer inte redogöra för de olika alternativen här, men enligt doktrinen finns det två metoder att lösa situationen på och det är antingen med ekvivalensmodellen eller specialitetsmodellen (om du är intresserad kan du läsa mer om det HÄR).

Jag ska ändå försöka svara på din fråga så gott jag kan utan att veta alla bakomliggande omständigheter. Jag tolkar även situationen som att du själv är helt oskadd samt att inga skador på bilen har förekommit, varför brottsbalkens tredje kapitel om liv och hälsa eller skadegörelsebrotten enligt tolfte kapitlet inte är aktuella.

Det är inte olagligt i sig att rycka i någon annans bildörr, men det första brottet som kanske hade kunnat bli aktuellt är olaga hot enligt 4 kap. 5 § BrB. För att handlingen ska kunna klassificeras som olaga hot krävs det dels att det ska vara hot om brottslig gärning, dels att gärningen är ägnad att framkalla allvarlig rädsla hos den hotade. Utan att veta mer om situationen i sig är det svårt för mig att avgöra om deras handlande uppfyller kraven för olaga hot enligt brottsbalkens mening. Ifall det inte gör det så skulle ofredande enligt 4 kap. 7 § BrB kunna bli aktuellt. Ofredande avser situationer då någon fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande. Lagrummet har en ganska vid formulering men det är möjligt att situationen du upplevt kan falla in under bestämmelsens tillämpningsområde.

Som du säkert förstår är det svårt för mig att ge dig något klart svar, men jag skulle föreslå att du polisanmäler händelsen om du inte redan har gjort det. När ett brott har blivit polisanmält så beslutar polisen eller åklagare om dem ska inleda en förundersökning eller inte, det är först när förundersökningen är klar som åklagaren fattar beslut om att väcka åtal eller ej. Men av omständigheterna du redogjort för så skulle jag tyvärr inte bli förvånad om det läggs ned eftersom ingen potentiell gärningsperson har utpekats och inga allvarligare personskador har uppkommit.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp och att du känner mer klarhet i din situation, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen

Olivia ViklundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”