FrågaFAMILJERÄTTBodelning29/11/2018

Frågor om förskott på arv samt ev. ogiltighetsgrunder.

Som jag ser det så har min vän, 83 år blivit grundlurad när han i god tro gav bort sin fritidsfastighet som gåvor, 4/5 och 1/5 till två särkullbarn, 2010 och 2012! Han lät sönerna upprätta gåvobreven och han skrev under dessa hemma hos sönerna, som hade sina halvsyskon som bevittnade! Min vän kanske läste, men inte fattade eller förstod vad breven innehöll! Han fick inget original eller kopia, förrän 2017 då hans sambo ringde Lantmäteriet och fick två kopior/rek och förstod "då" att sönerna gett sig själva fördelar i gåvobreven! Han har besittningsrätt men de har bytt lås 2017! Efter att jag läst en del om återtagande av gåvobrev, pga av att min vän inte fattar vad han skrivit under på, ej heller att han skulle få original/kopior på gåvobreven!!!! Han är förvirrad och deprimerad och blivit sjuk av detta! Hur kan jag hjälpa//mvh Siv Fostock

Lawline svarar

Hej Siw!


Det är påkallat att dela upp frågan i flera delar. Först och främst vill jag utreda vad som gäller vid framtida arv.

Gåvobrevets förhållande till testamente.

Till att börja med är det av yttersta vikt hur gåvobrevet är utformat. Det presumeras (förutsätts) nämligen att en gåva ska ses som ett förskott på arvet om det inte tydligt anges motsatsen i gåvobrevet, 6 Kap. 1 § Ärvdabalk. Som frågan är ställd så är det rimligt att utgå från att gåvobrevet är skrivet på så vis att presumtionen brutits. I så fall ses det som en gåva och inte förskott på arvet.

Det förstärkta laglottsskyddet.

Eftersom gåvotagarna är särkullbarn förutsätter jag att det finns andra bröstarvingar som då har rätt till sin rättmätiga laglott. De har då rätt få ut sin laglott vid arvlåtarens frånfälle. Ifall det skulle visa sig att fastigheten ska räknas som en del av framtida arv ska det läggas till grund för bodelningen och övriga bröstarvingars laglotter, 7 Kap. 4 § ÄB. Beroende på hur arvet ser ut kan det bli tal om en minskad del av arvet i ett senare skede för särkullbarnen eller till och med viss ersättning till övriga bröstarvingar. Det förstärkta laglottsskyddet gäller dock endast under vissa förutsättningar som anges i 7 Kap. 4 §. Det kan t.ex vara att arvlåtaren är allvarligt sjuk eller liknande men även att denne kan ha nytta av den bortskänkta egendomen.

Ogiltighetsgrunder för avtal.

Ifall det skulle visa sig att din vän varit i oförstånd över sin rättshandling att skriva på gåvobreven samtidigt som särkullbarnen haft uppsåt att bedra honom och exempelvis undanhållit information kan det bli tillämpligt med 3 kap. 30 § Avtl. Där regleras nämligen svek som ogiltighetsgrund.<br>I vissa fall kan även förfarandet vara brottsligt genom bedrägeri, 9 Kap. 1 § BRB.

Sammanfattning.

Som jag ser det kan det bli svårt att bevisa att rättshandlingen dels skett i oförstånd, dels skett genom uppsåt.

Däremot är det inte omöjligt att särkullbarnens del av arvet ska sättas ned med samma summa som egendomen är värd. Alltså att det läggs till grund för senare andelsberäkning och lottläggning. I så fall ses gåvan som ett förskott på arvet genom det förstärkta laglottsskyddet.

Rättskällor.

Lag(1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (Avtl)

Ärvdabalk (1958:637)- (ÄB)

Brottsbalk (1962:700) (BRB)

Jesper EkstedtRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000