Frågor om arv och kvarlåtenskap

2016-09-30 i Arvsordning
FRÅGA
Planerar att gifta mig med en kvinna som är medborgare från ett land utanför EU. Jag har två söner från två olika tidigare sambo förhållande, samt fastigheter med med den ena sonens mor.50/50% . Jag äger också själv några fastigheter till 100% sedan tidigare. Vem ärver vad om jag skulle gå bort ? Och vad kan man göra innan man dör för att förenkla det för arvingarna i form av testamente eller likn ?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Om du är ogift när du går bort kommer din kvarlåtenskap enligt den legala arvsordningen delas lika mellan dina två barn, eftersom de tillhör den första arvsklassen, 2 kap. 1 § ärvdabalken (1958:637). Finns inga ur den första arvsklassen, dvs. barn, barnbarn osv. tillfaller kvarlåtenskapen arvtagare ur andra arvsklassen (föräldrar, syskon, syskonbarn osv), 2 kap. 2 § ärvdabalken. Finns inga ur den andra arvsklassen tillfaller arvet till den tredje arvsklassen (mor- och farföräldrar, mostrar, fastrar, far- och morbröder, dock inte kusiner).

När man är gift då man går bort tillfaller hela arvet den efterlevande maken 3 kap. 1 § ärvdabalken. Dock gäller det att om det finns särkullsbarn, dvs. ej gemensamma barn med den efterlevande maken (i detta fall dina två barn) har dem rätt att få ut sin arvslott direkt om de så skulle vilja. Enligt 7 kap. 1 § ärvdabalken gäller det att halva din kvarlåtenskap tillfaller dina barn, du kan inte testamentera bort deras s.k. laglott.

Före laglott går dock s.k. basbeloppsregeln, vilket innebär att efterlevande make alltid har rätt till, så länge tillgångarna räcker, ur boet erhålla egendom till ett värde av fyra prisbasbelopp (177 200 kr, 2016). I det här värdet inkluderas dock det den efterlevande maken erhållit genom bodelning och det som utgörs av den efterlevande makens enskilda egendom (dvs. egendom som inte tas upp i bodelningen).

Utöver laglotten och den efterlevande makes rätt till egendom enligt basbeloppsregeln kan allt förordnas över. Med testamente kan du sätta den legala arvsordningen ur spel. Du kan t.ex. välja att låta dina två barn dela på halva din kvarlåtenskap och din efterlevande make på den andra halva. Eller låta dina två barn dela på hela din kvarlåtenskap minus ev. egendom som ska tillfalla din efterlevande make enligt basbeloppsregeln (om din efterlevande make vid bodelning erhåller egendom till värde av fyra prisbasbelopp kan du välja att förordna så att hon inte ärver dig alls).

Sambos ärver inte varandra. Om du äger 50 % av en fastighet så kommer den andelen genom arv gå över till dina arvtagare. Vad som kommer tillfalla vem är inte alltid så klart, en princip är att alla arvtagare ska få lika stor del i olika sorters egendom. Jag skulle rekommendera dig att upprätta ett testamente, vilket skulle underlätta arvskiftet för dina arvtagare. Lawline har en tjänst där du enkelt och jämförelsevis billigt kan upprätta ett giltigt testamente. Du finner länken här http://lawline.se/avtal/testamente

Har du större tillgångar rekommenderar jag dig att kontakta en jurist för att vara säker på att allt blir korrekt.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.

Hälsningar

Bartu Bugdayli
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1551)
2021-01-21 Vad händer om min pappa gifter sig innan han dör?
2021-01-19 Arvsrätt vid adoption
2021-01-18 Blir barnbarn arvingar om de inkluderas i arvlåtarens sista vilja?
2021-01-18 Rätt till arv efter avliden farbror

Alla besvarade frågor (88313)