Frågor kring gäldenärskap och borgensmannaskap

Hej, jag vill ställa följande fråga utan kostnad.

Jag och en annan person bestämde oss för att starta en restaurang tillsammans i januari. Vi bestämmer oss för att köpa inkråm till en restaurang och därefter när aktiebolaget väl är bildat så överför vi inkråmet till aktiebolaget.

Jag har lånat pengar av min far till verksamheten och vi har ingått i ett låneavtal. Aktiebolaget går senare in som medgäldenär och lämnar även ett borgensåtagande så som för egen skuld till min far. Min fråga är om bolaget kan vara båda gäldenär och borgensman samtidigt dvs. kan bolaget åta sig att betala min skuld till borgenären när bolaget samtidigt är medgäldenär?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga!

Om bolaget redan är medgäldenär till hela skulden finns ingen anledning för bolaget att även vara borgensman. Detta då bolaget i egenskap av att vara medgäldenär, gemensamt ansvarar för hela skulden tillsammans med dig, varför din far kan vända sig såväl till dig som till bolaget för att därmed kräva ut hela skulden. Att även göra bolaget till borgensman är således onödigt.

Hoppas detta ger svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuld? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo