Frågor kring gäldenärskap och borgensmannaskap

2015-05-05 i Skuld
FRÅGA
Hej, jag vill ställa följande fråga utan kostnad.Jag och en annan person bestämde oss för att starta en restaurang tillsammans i januari. Vi bestämmer oss för att köpa inkråm till en restaurang och därefter när aktiebolaget väl är bildat så överför vi inkråmet till aktiebolaget. Jag har lånat pengar av min far till verksamheten och vi har ingått i ett låneavtal. Aktiebolaget går senare in som medgäldenär och lämnar även ett borgensåtagande så som för egen skuld till min far. Min fråga är om bolaget kan vara båda gäldenär och borgensman samtidigt dvs. kan bolaget åta sig att betala min skuld till borgenären när bolaget samtidigt är medgäldenär?
SVAR

Hej! Tack för din fråga!

Om bolaget redan är medgäldenär till hela skulden finns ingen anledning för bolaget att även vara borgensman. Detta då bolaget i egenskap av att vara medgäldenär, gemensamt ansvarar för hela skulden tillsammans med dig, varför din far kan vända sig såväl till dig som till bolaget för att därmed kräva ut hela skulden. Att även göra bolaget till borgensman är således onödigt.

Hoppas detta ger svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Gustaf Otterheim
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (432)
2020-07-06 Vad kan jag göra åt att jag fått krav på en 26 år gammal skuld?
2020-06-30 Får ej betalt trots domstolsbeslut?
2020-06-30 Hur får man tillbaka pengar som man lånat ut till en vän?
2020-06-30 Kan jag betala min skuld direkt till tredje man som min borgenär är skyldig pengar?

Alla besvarade frågor (81705)