FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder30/12/2019

Frågor kring brukande av falsk urkund samt påföljder

vad innebär brukande av falsk urkund, och vad gör man i en villkorlig, dom hur ser programmet ut där, hur mäter man man den straffskalan i dagsböter. vad händer om man över klagar vid det med skådestånd, kan skadeståndet höjas till hur mycket som helst vid te. x. ärekränkning genom stämmning, och kan de omvanDlas till fängelse vid ett överklagande. tacksaM FÖR SVAR SNARAST

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att besvara dina frågor under rubriker som överensstämmer med de frågor du formulerat.

Vad innebär brukande av falsk urkund?

Brukande av falsk urkund regleras i brottsbalkens 14 kap 10 §. Regeln förbjuder brukande av något som har förfalskats, ex. urkund, signatur, märke eller legitimation. Alltså att använda sig av en falsk legitimation, förutsatt att detta kan innebära en fara i bevishänseende, är att betrakta såsom brukande av falsk urkund. Med fara i bevishänseende menas att det skall föreligga en risk att urkunden (ex. legitimationen) antas tillhöra den som använder sig av den. Den som gör sig skyldig till brukande av falsk urkund skall dömas såsom han själv gjort den falska urkunden, då får man kolla på urkundsförfalskning i BrB 14 kap 1 §. Du kan alltså bli dömd för brukande av falsk urkund om du använt den förfalskade legitimationen/körkortet och det föreligger en fara i bevishänseende. Men om det är du som har framställt den förfalskade urkunden kan du istället bli dömd för urkundsförfalskning.

Vad innebär en villkorlig dom, kan den omvandlas till fängelse vid överklagan?

En villkorlig dom är en påföljd i stället för fängelse, som innebär att den som dömts får en prövotid på två år utan övervakning. Om personen begår nya brott under tiden kan prövotiden förlängas eller någon annan påföljd utdömas. Villkorlig dom kan kombineras med t.ex. dagsböter eller samhällstjänst. När man överklagar kan man riskera ett högre straff, det vill säga att t.ex. hovrätten finner att straffvärdet är högre än vad tingsrätten gjorde, och utdömer en annan påföljd.

Vad gäller utdömande av dagsböter bestäms detta utefter personens ekonomiska förhållanden.

Kan ett överklagande medföra ökat skadestånd?

Detsamma som vid påföljden gäller här, skadeståndet kan komma att ändras i en ny instans, men det görs alltid en skälighetsbedömning och beloppet kan således inte höjas till hur mycket som helst.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Jennifer EmbretsenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo