Frågor kring bodelning

2015-11-25 i Bodelning
FRÅGA
Jag och min fru ska skiljas.Vi har upprättat ett kontrakt, som låtit henne bo hyresfritt i gården.Gården är min enskilda egendom genom gåva.Gården har ett taxeringsvärde på ungefär tio miljoner, jag har betalat 1,2 miljoner för den, vilket jag tagit banklån för. Jag har även ett mindre lån på en bil.Min fru har inga lån innan den kritiska tidpunkten, hon har heller inga tillgångar förutom vårt gemensamma bohag.Nu har hon köpt ett eget hus, med sin mor som borgenär (frun arbetslös). Kommer min enskilda egendom att räknas som en tillgång vid bodelningen? Eller vägs min skuld mot våra gemensamma tillgångar? (Bohag).
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enskild egendom definieras i Äktenskapsbalken 7:2 och undantas vid bodelningen, detta går att utläsa ur ÄktB 10:1. Skulder som man har för enskild egendom dras av med motsvarande enskild egendom. Giftorättsgods är det som ska ingå i bodelningen, Vad som återstår av makarnas giftorättsgods, sedan avdrag har gjorts för att skulderna skall täckas, skall läggas samman. Värdet därav skall därefter delas lika mellan makarna.
Din enskilda egendom kommer inte att inkluderas i bodelningen och inte heller skulden.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Alban Benzema

Alban Dautaj
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2632)
2020-09-26 Hur gör vi en bodelning när vi ska skiljas?
2020-09-25 Vad krävs för att en gåva inte ska ingå i bodelningen?
2020-09-21 Vem har rätt till fastigheten efter separation?
2020-09-20 Fråga om arvsrätt för särkullbarn

Alla besvarade frågor (84356)