FrågaFAMILJERÄTTAdoption18/02/2018

Frågor ang. adoption

Vilka regler gäller för adoption? (hur gammal ska man vara för att adoptera, vad gäller om man vill adoptera sin makes barn, vad har barnet för möjlighet att bestämma om adoptionen?

Lawline svarar

Hej och tack för du valt att ställa din fråga till Lawline!


Hur gammal ska man vara för att adoptera?

Huvudregeln enligt 4 kap. 1 § första meningen Föräldrabalken är att man ska vara minst 25 år gammal för att få möjlighet att adoptera.

4 kap. 1 § andra meningen föreskriver dock att man "bara" behöver vara 18 år för att kunna adoptera sitt egna barn, sin make/makas (samma sak gäller registrerad partner) barn eller adoptivbarn eller om särskilda skäl föreligger.

Vad gäller om man vill adoptera sin makes barn?

Isåfall krävs samtycke från sin make enligt 4 kap. 3 § Föräldrabalken. Om barnet är under 18 år krävs samtycke från båda föräldrarna, se 4 kap. 5 a § Föräldrabalken. Så även samtycke krävs inte bara från sin make, utan även från den andra föräldern. Om den andra föräldern inte har vårdnaden om barnet krävs dock inte samtycke, men denna föräldern ska få tillfälle att yttra sig i frågan.

Vad har barnet för möjlighet att bestämma om adoptionen?

Om barnet är 12 år eller äldre krävs det som huvudregel att barnet samtycker till adoptionen för att man ska få adoptera, se 4 kap. 5 § Föräldrabalken. Även när barnets samtycke inte behövs (dvs om det är yngre än 12 år) , ska man dock ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad, se 4 kap. 6 § st 1 Föräldrabaken.

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?