Fråga rörande olaga hot

FRÅGA
Jag vill tacka er så mycket, för ert bra, snabba svar. Det räckte för stunden.Frågan var en sammanfattning av en incident, en grannfamiljs uppträdande. I korthet:Olaga intrång, stöld, uttalade olaga hot, missfirmelser, kränkande uttalande, osant kränkande påstående.Vi har ett fritidshus. Tomterna har sällan inte staket. Gränserna går till vägarna, klart var. Incidenten var, att vi tillrättavisade en okänd person (familjens son) som olovligen befann sig på en granntomt. Det värsta, som sen hände, var väl ett rent dödshot/mordhot och flera andra obehagligheter.Reaktionen på min frus tillsägelse, …"känner Du till något som heter Allemansrätten", störande arrogans, fullständiga nonchalans, mot min fru gjorde att jag skärpte tonen. Jag vet vad jag gjort, och har dessutom vittne till det. Det enda "fel" jag gjort, var mitt höjda röstläge? Jag har inte rört eller använt våld.Han kan ha blivit skrämd men det troliga är, att han till sina föräldrar sagt(ljugit), att jag varit våldsam mot honom. Hans yttrande: …" rör du mig igen, så skall jag mörda dig...", tyder på detta! Sonens version av vårt möte måste varit en annan än min.Jag vet ju litet juridiskt, vad det handlar om. Frågan är, hur jag skall hantera ett fall som detta.Min idé är, att upplysa familjen om, vad som gäller, att det är olagligt att olovligt gå in på en tomt och attJag har vittne till det verkliga skeendet
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag utgår från att det du främst vill ha svar på är om grannens uttalande var brottsligt samt vad du bör göra nu.

Olaga hot

Grannens uttalande: "rör du mig igen ska jag mörda dig" kan vara ett olaga hot. Olaga hot regleras i brottsbalken 4 kapitel 5 § (här). Olaga hot kan vara dels att hota någon med vapen, dels att hota att utföra ett brott mot någon, så länge hotet är allvarligt menat. Om hotet inte uttalas direkt till den hotade utan till någon i dennes bekantskapskrets kan det vara straffbart om det var tänkt att offret skulle få kännedom om hotet. Om den hotade inte bryr sig om hotet eller vet att han eller hon kan skydda sig själv genom att avstyra det, utgör det inget olaga hot. Om den hotade inte blir skrämd för att den hotade inte förstår allvaret kan det utgöra ett olaga hot.

Om du tog grannens hot på allvar och blev rädd är det ett olaga hot.

Vad du kan göra nu

Om du upplevde att hotet var allvarligt menat rekommenderar jag att du gör en polisanmälan. Om du har fler frågor eller behöver rådgöra med någon är du välkommen att ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04 och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Jenny Hedin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1252)
2021-11-30 Får en granne beträda min tomt utan mitt tillstånd?
2021-11-30 Kan jag polisanmäla störande samtal?
2021-11-30 Fråga om kroppsvisitation av privatperson
2021-11-29 Är det tillåtet att filma/fota på en skolgård?

Alla besvarade frågor (97546)