Fråga rörande brottet rattfylleri

2015-07-28 i Trafikbrott
FRÅGA
Halloj! I helgen var det partaj. Så jag körde bil till en "camping" och började kröka. Min plan var att lämna bilen där till kvällen efter. Väl framme på campingen så blev det ett par groggar. Sedan så eskalerade ett slagsmål mellan mig och en kille. Så jag låste upp bilen och skulle ta min alkohol ur den för att sedan gå från platsen. Men då kommer en tjej och tar mina bilnycklar, 5 minuter senare så kommer det tre polisbilar och tar mig. Tänkte att det då handlade om en vanlig LoB men senare fick jag gå på stationen å ta massa prover. Vart släppt 6 timmar efter och då ser jag min bil bärgad utanför stationen och mitt körkort är borta.. Så nu misstänker dom mig för rattfylla.. Har aldrig någonsin haft tur i ett rättsmål men här är det väl ganska självklart att jag inte kört bilen påverkad. Och när dom tog mig så var jag inte i bilen och hade inte bilnycklarna på mig.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Brottet rattfylleri återfinns i 4 och 4 a § § lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, även kallad trafikbrottslagen. För rattfylleri ska den dömas som för ett motordrivet fordon efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften. Om alkoholkoncentrationen uppgått till mer än 1,0 promille eller framförandet av fordonet annars har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten, så kan rattfylleriet komma att bedömas som grovt.

För att kunna dömas till rattfylleri måste den åtalade således uppfylla ett antal rekvisit. Han eller hon ska i första hand ha ”fört ett motordrivet fordon” med ”minst 0,2 promille alkohol i blodet”. Till och börja med redogör jag därför vad som avses med att föra ett motordrivet fordon. Den slutsats som kan dras av den praxis som finns på området är att det åtminstone måste ske någon slags förflyttning av fordonet för att ett förande ska anses ha skett. I NJA 2011 s. 77 har t.ex. en person som sparkat sig fram med fötterna på en moped med funktionsduglig men icke påslagen motor ansetts föra ett motordrivet fordon.

Mot bakgrund av denna praxis kan du således inte anses ha ”fört ett motordrivet fordon”, då du inte, som jag förstår situationen du beskriver, orsakat en förflyttning av bilen. Det kan vara värt att tillägga att om så skulle vara fallet så krävs också att du haft uppsåt till någon åtgärd som skulle leda till en förflyttning av fordonet, se t.ex. NJA 1967 s. 211.

Till sist kan också nämnas att försök till rattfylleri inte är kriminaliserat. Detta framgår av att det i 23 kap. 1 § brottsbalken ställs upp ett rekvisit med innebörden att ansvar för försök till brott endast kan komma ifråga om det är särskilt föreskrivet för det ifrågavarande brottet. Något sådant försöksansvar för rattfylleri finns inte särskilt föreskrivet.

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att det agerande du beskriver i frågan inte uppfyller rekvisiten för rattfylleri. Om inga andra omständigheter pekar i motsatt riktning bör du därför inte enligt min bedömning riskera en fällande dom.

Hoppas att ovanstående besvarade din fråga. I annat fall är du välkommen att ställa ytterligare frågor i formuläret nedan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Karttunen Bark
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll