FrågaPROCESSRÄTTVittna16/12/2014

Fråga om vittnesplikt för närstående

Hej! Är man som närstående till en målsägande tvungen att vittna i en rättegång? Och är man tvungen att vittna i ett fall där ens sambo sitter åtalad?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga. 

En närstående till en part (ett begrepp som både målsägande och åtalad omfattas av) är inte skyldig att vittna enligt 36 kap. 3 § Rättegångsbalken (se https://lagen.nu/1942:740#K36P3S1). Vad som menas med närstående i lagens mening framgår av nyss nämnda paragraf och är den som:
är eller har varit gift med part,
är i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till part,
är syskon till part,
är i svågerlag till part på så sätt att den ene är eller har varit gift med den andres syskon, eller
är närstående till part på liknande sätt.

Första delen av din fråga beror därför på vad du menar med närstående. Förutsatt att personen som du syftar på i din fråga är närstående till målsägande på något av de ovan beskrivna sätten finns det ingen skyldighet för denna person att vittna. Skulle personen inte vara en sådan närstående råder däremot vittnesplikt. 

 
Vad gäller andra delen av din fråga är en sambo en sådan närstående som faller under beskrivningen "närstående till part på liknande sätt" och man har därför som sambo till en åtalad ingen skyldighet att vittna. 

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Vittna? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo