Fråga om vilken uppsägningstid som gäller vid ett tidsbestämt hyresavtal

2021-02-28 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Jag hyr en lägenhet på förstahand från 1 mars 2020 fram till 31 maj 2021. Eftersom avtalet är tidsbegränsat, vad skulle gälla för mig om jag skulle behöva säga upp lägenheten i förväg? Vad skulle gälla för min hyresvärd om hen vill säga upp hyresavtalet i förväg? Är det skillnad om hyresavtalet är "tillsvidare"? Jag hittar så annorlunda svar när jag söker efter det. Tack!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du hyr en lägenhet i förstahand kommer jag utgå ifrån de regler som gäller för hyresrätter. Regler om hyra regleras i hyreslagen (12 kap. jordabalken (JB)).

Uppsägningstid hyresrätt

Som framgår av frågan har du ett tidsbestämt hyresavtal, ett sådant avtal upphör att gälla vid hyrestidens utgång om inte annat har avtalats. Har hyresperioden varat längre än nio månader ska dock alltid avtalet sägas upp för att upphöra att gälla (12 kap. 3 § andra stycket JB). Om hyrestiden är längre än tre månader gäller att uppsägning ska ske tre månader i förväg (12 kap. 4 § andra stycket p.3 JB). Det är dock möjligt att hyresvärd och hyresgäst avtalar om en annan uppsägningstid än den som gäller enligt hyreslagen, om det skulle vara till hyresgästens fördel.

Det som gäller är alltså tre månaders uppsägningstid för både hyresvärd och hyresgäst. Du kan alltså säga upp ditt kontrakt till upphörande och har då en uppsägningstid om 3 månader, även om ni har ett tidsbestämt avtal.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson Bandelin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2078)
2021-10-18 Rätt att bo kvar efter separation med sambo
2021-10-17 Får hyresvärden öka hyran vid byte av spis?
2021-10-13 Hyresgästens rättigheter när en hyreslägenhet visar sig vara obrukbar
2021-10-12 Hyresavtal utan kontrakt?

Alla besvarade frågor (96421)