Fråga om vilka rekvisit som krävs för att tillämpa 36 § Avtalslagen.

Vilka rekvisit finns i 36 § Avtalslagen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Det rekvisit som finns för att tillämpa 36 § avtalslagen är att det finns ett giltigt avtal som skyddas av rättsordningen och som har ett eller flera avtalsvillkor som kan anses vara oskäliga. För ett giltigt avtal krävs generellt i svensk rätt att några saker är uppfyllda. Parterna måste ha nått en överenskommelse av något slag. Dessutom måste parternas avsikt med överenskommelsen ha varit att åstadkomma rättsverkningar och ha det innehåll och den klarhet som krävs för att kunna uppnå detta. Utöver det krävs också att avtalet har för avsikt att reglera något som anses skyddsvärt av rättsordningen. Det innebär exempelvis avtal om illegal drogförsäljning inte kan jämkas genom 36 § avtalslagen.


Hur man ska kunna definiera något som “oskäligt” variera utifrån mängder av faktorer runt avtalet. Bland annat framgår det av lagtexten att hänsyn ska tas till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Även ska hänsyn tas till förhållandet mellan avtalsparten och särskilt om avtalet är upprättat i ett konsumentförhållande eller liknande förhållanden där en av parterna kan anses vara mer skyddsvärd eller i underordnad ställning  (36 § avtalslagen andra stycket). Av NJA 1988 s. 230 framgår det att oskälighetsbedömningen ska ske utifrån en analys av avtalet i sin helhet. Samtliga faktorer ska således värderas för att i slutändan komma fram till huruvida ett villkor i avtalet eller avtalet i sin helhet är oskäligt.


Hoppas du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Alexander MogrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”