FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte30/06/2018

Fråga om värden som ska tas upp i bouppteckning

Min mor avled och hon var omgift. Vi är 3 st särkullbarn. Inga testamenten skrivna och ingen enskild egendom. Vid bouppteckningen som mammas make inte kom på så upptogs hans enskilda firma upp till ett lågt värde endast anläggningstillgångar på 145.000 kr eftersom vi inte visste vad den är värd. Nu till våran tvist. Han har blivit ålagd att komma in med ett värde på firman men han inkommer inte med nånting. Han säger att han gett bort både firman och fastighet till sin brorsdotter men det finns inga papper skrivna utan han står som ägare på allting. Min mor var bitter när hon levde för hon har aldrig godkänt att han fick ge bort någonting. Till saken hör att hon tog banklån för att han skulle kunna starta upp firman.vad kan vi göra?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Dödsbodelägarna ska tillsammans förvalta dödsboet och se till att en korrekt bouppteckning görs så att dödsboet kan avvecklas. Om bouppteckningen inte kan göras p.g.a. ett tvistat värde och förvaltningen av dödsboet låser sig kan ni ansöka hos tingsrätt om en boutredningsman. Boutredningsmannen har bl.a. i uppgift att upprätta bouppteckning, ta hand om dödsboets skulder och avsluta dödsboet. Boutredningsmannen kan kräva att er mors make ska komma in med korrekta uppgifter om sina tillgångar eftersom boutredningsmannen har till uppgift vid tvist att företa dödsboets intressen. Tvistar fortfarande er mors make värdet på sin firma blir det ytterst en bevisfråga som får avgöras i domstol. Men det borde inte krävas eftersom en boutredningsman borde vara ett tillräckligt medel för att försäkra att en korrekt bouppteckning görs. Ansökan om boutredningsman ska skickas till tingsrätten för den ort där den avlidne var folkbokförd den 1 november föregående år.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor kan du ställa en ny eller ringa till Lawline på 08-533 300 04 (Mån-fre 10-16).

Hälsningar

Bartu BugdayliRådgivare