Fråga om vad underhållsbidraget ska täcka

2017-10-11 i Underhåll
FRÅGA
Hej! Jag har en son som är 19 år, som studerar på gymnasiet. Eftersom hans pappa har en betydligt högre inkomst har vi genom advokat tidigare ett avtal om att han ska betala 3 800kr/månad i underhåll. Sedan min son fyllt 18 år, har dessa pengar betalats direkt till hans konto. Han får utöver detta studiebidrag från CSN, och arbetar extra ibland på helgerna. Jag har en mycket ansträngd ekonomi, och tidigare har han betalat 1700kr till mig. Nu har han bestämt att han inte tycker det är rättvist att betala för att bo hemma. Han anser att han har rätt till hela underhållsbidraget själv. Finns det någon juridisk grund för mig att kräva att underhållet även läggs på utgifter som mat och husrum? Det kan inte vara rimligt att han ska leva lyxliv som tonåring samtidigt som jag har en oinskränkt försörjningsplikt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om underhållsskyldighet finns i föräldrabalken.

Vad ska underhållsbidraget täcka?
Av lagen framgår det att föräldrar ska ansvara för underhållet åt sitt barn efter vad som anses skäligt i förhållande till barnets behov samt föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (se här). Underhållsbidraget från din sons far ska helt enkelt gå till kostnader som ingår i din sons behov av underhåll. Vilka kostnaderna är kan variera beroende på ålder och situation, men vanligtvis ska de gå till boende, mat, kläder och fritidsintressen.

Din son har alltså inte rätt att lägga alla pengar från underhållsbidraget på enbart nöjen.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Emelie Ström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?