Fråga om vad skiljeförfarande är och vad en skiljedom innebär

2017-12-03 i Skiljemän
FRÅGA
Vad innebär en s.k skiljedom?
SVAR

Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Skiljeförfarande är en form av privat rättsskipning där parterna i ett rättsförhållande väljer att tvister mellan dessa parter ska avgöras av särskilt utsatta skiljemän istället för genom allmän domstol.

I vissa fall är det föreskrivet i lag när skiljeförfarande ska användas. Men i de allra flesta fall sker detta genom en skiljeklausul i avtal mellan två parter. Generellt sett är fördelarna med skiljeförfaranden är att det inte sker offentligt, alltså kan inte allmänheten ta del av vad som sägs där, och att de går snabbare och är mer flexibelt än domstolsförfaranden. En nackdel med skiljeförfarande är att det är parterna som står för alla kostnader, även skiljemännens arvode, vilket kan bli väldigt dyrt.

En dom genom skiljeförfarande kallas för skiljedom. En skiljedom är bindande för parterna och kan, till skillnad från en domstolsdom, inte överklagas. Det finns dock vissa undantag, en skiljedom kan angripas genom så kallad klandertalan, om skiljenämnden begått något processuellt fel, exempelvis att nämnden dömt utanför sin behörighet eller att avtalet saknade en giltig skiljeklausul.

Den lag som reglerar skiljeförfaranden är lag (1999:116) om skiljeförfarande.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Isabella Vasiliou
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?