FrågaPROCESSRÄTTSkiljemän03/12/2017

Fråga om vad skiljeförfarande är och vad en skiljedom innebär

Vad innebär en s.k skiljedom?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Skiljeförfarande är en form av privat rättsskipning där parterna i ett rättsförhållande väljer att tvister mellan dessa parter ska avgöras av särskilt utsatta skiljemän istället för genom allmän domstol.

I vissa fall är det föreskrivet i lag när skiljeförfarande ska användas. Men i de allra flesta fall sker detta genom en skiljeklausul i avtal mellan två parter. Generellt sett är fördelarna med skiljeförfaranden är att det inte sker offentligt, alltså kan inte allmänheten ta del av vad som sägs där, och att de går snabbare och är mer flexibelt än domstolsförfaranden. En nackdel med skiljeförfarande är att det är parterna som står för alla kostnader, även skiljemännens arvode, vilket kan bli väldigt dyrt.

En dom genom skiljeförfarande kallas för skiljedom. En skiljedom är bindande för parterna och kan, till skillnad från en domstolsdom, inte överklagas. Det finns dock vissa undantag, en skiljedom kan angripas genom så kallad klandertalan, om skiljenämnden begått något processuellt fel, exempelvis att nämnden dömt utanför sin behörighet eller att avtalet saknade en giltig skiljeklausul.

Den lag som reglerar skiljeförfaranden är lag (1999:116) om skiljeförfarande.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Isabella VasiliouRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Skiljemän? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”