Fråga om uppsägningstid pga arbetsbrist

FRÅGA
Hej,Jag jobbar som ekonomiassistent och min arbetsgivare bestämmer uppsagd mig pga arbetsbrist och de har bestämmer att ersätta mig 3 mån framåt. min fråga har jag 3 mån uppsägnings tid,och jag sa till de att jag kan acceptera om ni ska betala 6 mån framåt( dubbel uppsägningstid) , jag kan säga Sa till dem ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den uppsägningstid som gäller framgår i första hand av ditt individuella anställningsavtal och i andra hand av det det tillämpliga kollektivavtalet. Jag råder dig därför att kolla upp vad som står i ditt anställningsavtal och om inget framgår där så kollar du upp kollektivavtalet.

Skulle det vara så att det inte finns någon angiven uppsägningstid i ditt anställningsavtal och inte heller något tillämpligt kollektivavtal så är det uppsägningstiderna i lagen om anställningsskydd (LAS) ska användas. Enligt LAS är det dessa uppsägningstider som gäller:

För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad.
Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid av:

- två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är två till fyra år
- tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är fyra till sex år
- fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är sex till åtta år
- fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är åtta år till tio år
- sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år.
(för lagstöd, se här).

Avslutning

Om det är så att du inte har någon uppsägningstid reglerad i ditt anställningsavtal och kollektivavtal inte heller är tillämpligt är det ovanstående regler i LAS som gäller. För att ha rätt till 6 månaders uppsägningstid krävs det alltså att du i sådana fall har arbetat i minst 10 år.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Emelie Ström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?