Fråga om uppsägningstid när kollektivavtal inte gäller

FRÅGA
Om man är anställd i ett företag, som inte har kollektivavtal och i anställningsavtalet står det att uppsägningstiden är 3 månader för bägge parter. Vad gäller om den anställde vill säga upp sig?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det gäller olika regler beroende på hur stor den sammanlagda anställningstiden är. Ju större den sammanlagda arbetstiden är, desto fler månaders uppsägningstid har arbetstagaren rätt till. Huvudregeln är dock att arbetstagaren har minst en månads uppsägningstid enligt 11 § i lagen om anställningsskydd (LAS).

11 § LAS är semidispositiv och kan avtalas bort via kollektivavtal (2 § 2 st LAS). Inskränkning i denna bestämmelse kan också ske genom avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare om det är fråga om förmånligare villkor för arbetstagare än vad som gäller i LAS.

Jag kan inte svara på frågan utan att veta den sammanlagda anställningstiden som arbetstagaren har. Beroende på tiden kan arbetstagaren har rätt till minst tre månader eller mer. Uppsägningstiderna utifrån anställningstid hittar du här

Med vänlig hälsning,

André Tito
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1411)
2020-01-25 Kan man bli uppsagd vid övergång av verksamhet?
2020-01-25 Turordning vid uppsägning pga. arbetsbrist - Beräkning av anställningstid, m.m.
2020-01-21 Saklig grund för uppsägning och diskrimineringsgrunderna
2020-01-18 Kan chefen tvinga mig att medverka till lagbrott?

Alla besvarade frågor (76522)