Fråga om uppsägningstid för tidsbegränsad anställning

Hej!

Jag skulle vilja har er hjälp med lagar o vad jag får o inte får som anställd.

Jag är anställd av min pappa o har ett muntligt kontrakt som innefattar att jag ska jobba här deltid i 10 månader.

Jag har nu hittat ett annat jobb som jag blivit anställd på deltid där med och vill satsa på det jobbet fullt ut, vilket innebär att jag vill sänka timmarna/säg upp mig innan dessa 10 månader gått ut. Har pratat med min pappa/chef och har vägrar låta mig gå tidigare. Vad har jag för rättigheter i denna situation? Kan jag säga upp mig?


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med så tänkte jag klargöra att det inte finns några formkrav för ett anställningsavtal, utan det kan ingås såväl skriftligt som muntligt. Ert avtal är alltså bindande, vilket följer av avtalslagen - här.

Tidsbegränsad anställning
Då du ska arbeta hos din pappa i 10 månader har du ingått en tidsbegränsad anställning (se här). En sådan anställning kännetecknas av att den ska pågå under hela den avtalade tiden och att den därför slutar först när den avtalade tiden löpt ut, i ditt fall efter 10 månader (se här). Huvudregeln är att en sådan anställning inte kan sägas upp i förväg, dvs. du som arbetstagare förbinder dig att arbeta under den avtalade tiden och arbetsgivaren åtar sig att ha kvar dig under hela denna period.

Undantag
Ett undantag från denna huvudregel är om det skulle finnas ett avtal er emellan där det framgår att det finns en möjlighet att säga upp avtalet i förtid. Det kan exempelvis vara en klausul i anställningsavtalet som säger att arbetsgivaren och arbetstagaren har rätt att säga upp avtalet i förtid med iakttagande av en bestämd uppsägningstid. Men i ert fall finns inget skriftligt avtal och hade något sagts gällande detta muntligen, så är det alltid svårare att bevisa.

En annan möjlighet att frånträda avtalet innan det har löpt ut är om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot dig, exempelvis om din arbetsgivare skulle begå något brott.

Sammanfattning
Utgångspunkten är alltså att en tidsbegränsad anställning inte kan sägas upp i förtid, om inte annat framgår av avtalet eller om arbetsgivaren åsidosatt sina åligganden genom att begå ett brott.
Mitt råd är därför att du helt enkelt försöka prata med din pappa och hör om du kan få gå ner i timmar, men du har dessvärre inte rätt att frånträda avtalet i förtid enbart pga en ny tjänst, utan det krävs som sagt att något av undantagen föreligger.

Hoppas du fått svar på din fråga!


Vänligen,

Emelie StrömRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”