Fråga om uppsägning av hyresavtal

2020-04-28 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Ska försöka få med så mycket detaljer som möjligt för att göra det lättare för Er.Jag skrev i februari månad på ett hyreskontrakt för ett fritidshus som boende (Privat uthyrare). I mitten på april sade jag upp kontraktet med hyresvärden då förutsättningar förändrades och jag vill inte flytta dit. Uppsägningen har skett både via muntlig kontakt och skriftlig kontakt, vilket jag har bekräftelse via sms att det har framgått och godtagen. Kontraktet är ett tillsvidare-kontrakt.Det är en stuga på hans egna tomt så vitt jag vet så rör det sig inte om att han hyr ut fler än den tilltänkta stugan.Min fråga är egentligen hur lång uppsägningstid jag har som hyresgäst vid ett sådant här tillfälle?I kontraktet står det "Hyreskontraktet upphör vid det månadsskifte som infaller närmast efter 3 månader från uppsägning". Gäller detta för både min del och hans del? Eller är det så att jag har en 1 månads uppsägning och att han bara har 3 månaders uppsägningstid om han skulle sagt upp mig?//Alexander
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Detta gäller uthyrning av bostad. Baserat på hur du beskrivit ditt hyresavtal utgår jag från att det är avtalat för obestämd tid. Svaret på din fråga beror på ifall din hyresvärd hyr ut stugan som näringsverksamhet eller som privatperson. Beroende på hur detta ligger till blir antingen jordabalkens 12 kap 4 § (här) tillämpligt eller lag om uthyrning av egen bostad 3 § (här). Om det är så att din hyresvärd är att anse som näringsidkare så är uppsägningstiden månadsskiftet som inträffar närmast tre månader från uppsägningen. Denna tid får avtalas längre avseende hyresvärdens rätt att säga upp avtalet, men inte din rätt. Alltså har man som hyresgäst alltid rätt att säga upp avtalet med tre månaders uppsägningstid.

Ifall din hyresvärd är att anse som en privat uthyrare så är uppsägningstiden för dig som hyresgäst en månad, medan den är tre månader för hyresvärden. Även här kan man avtala om annat, men bara till hyresgästens fördel, alltså om kortare uppsägningstid än tre månader.

Det är troligast att din hyresvärd är en privat uthyrare i detta fall, och därför gäller lagen om uthyrning av egen bostad.

Hoppas detta besvarade din fråga!

Fredrik Holmström
Fick du svar på din fråga?