Fråga om typ av anställningsvillkor och uppsägningstid

FRÅGA
Hej!Jag har varit timanställd i över 2 år nu och jag har aldrig fått skriva under nåt anställningsavtal för att min chef har sagt att han skriver inga papper.Han har lovat mig fast tjänst och fast månadslön i 2 års tid men har ej fått det än.Nu har jag fått fast heltid med månadslön på ett annat ställe och som börjar omgående.Gäller då 1 månads uppsägningstid?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till LAWLINE med din fråga!

Lagen som behandlar anställningstiden är lagen om anställningsskydd (LAS). Lagen finner du: här

Enligt 5 § står det att: "Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning." Detta innebär att tiden för visstidsanställningen överstiger två år ska anställningen automatiskt övergå till en tillsvidareanställning. Detta är något som du då skulle ha fått efter två år.

Vad gäller uppsägningstiden stadgas de reglerna i 10 § LAS. Där står det så här:

För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad.

Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid av

- två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år,
- tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år,
- fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år,
- fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare än tio år, och- sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år.

Reglerna är för att skydda arbetstagaren och ge den tid att finna ett nytt jobb vid uppsägning.

Det finns däremot ingenting som heter timanställd, oavsett vilket typ av jobb du jobbar inom. I ditt avtal måste det stå om du är antingen tillsvidareanställd eller visstidsanställd. Dessa är de enda två giltiga anställningsformerna.

I ditt anställningsavtal skall vidare stå vad som gäller vid uppsägning (om det är ett tillsvidare-avtal) eller när anställningen upphör (vid visstids-avtal) enligt 4 § LAS. En tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsägningstid vid anställningens utgång eller när arbetet är slutfört, om inte annat har avtalats.

Mitt råd till dig är därför att ta reda på vad du har för anställningsavtal och utifrån det kontakta din chef för att se vad som gäller.

Jag hoppas att du fått mer klarhet i din fråga och att det löser sig för dig!

Hälsningar,

Odysseas Georgakakis Paulsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1751)
2021-04-21 Uppsägningstid vid provanställning
2021-04-17 Kan man säga upp en VD utan saklig grund?
2021-04-17 Under vilka anledningar kan en sommarvikarie bli uppsagd eller avskedad?
2021-04-16 Har ett giltigt avskedande skett?

Alla besvarade frågor (91414)