FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt08/02/2019

Fråga om TV-licens

Måste även en förening betala tv licens ?????

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad gäller angående TV-licens?

Sedan 1:a januari 2019 gäller Lag (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. Det innebär att Lag (1989:41) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst upphör att gälla.

Den 1: a januari 2019 ersattes TV-licensen av en public service-avgift som tas ut via skattsedeln. Det innebär att fysiska personer (dvs. människor) som är över 18 år och betalar skatt i Sverige kommer att betala public service-avgiften genom skattsedeln. Avgiften gäller enbart för fysiska personer, juridiska personer (exempelvis företag eller föreningar) betalar inte avgiften. Dock gäller den gamla lagen för ärenden under 2018.

Det finns mer information om avgiften på Skatteverkets hemsida (här).

Vad du kan göra nu

Om du har fler frågor får du gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny HedinRådgivare