Fråga om tillvägagångssätt vid trakasserier från före detta sambo

FRÅGA
Min sambos före detta flickvän delade på sig för över 2 år sen.Hon har sen den dagen trakaserat han.När jag kom in i bilden blev det värre och allt eskalerade. Det är allt frå hotfulla/hatiska sms, samtal och lagt ut en massa lögner om oss på Facebook för att få oss att se ut som syndabockar. Detta har pågått näst intill varje dag sen 2014.Hon målar upp historier för att hon ska framstå som ett offer och att vi är elaka.Min sambo har ett åtal gånger försökt att prata med henne att lägga ner.Och att dom endast ska ha kontakt då det gäller barnen.Allt vi vill ha är lugn och ro och leva vårt liv.Hon har gått då långt så hon har kontaktat min chef och ljugit inför honom att jag är psykiskt sjuk för att försöka få mig att få sparken.Vad kan vi göra åt saken?Hur kan vi få henne att sluta? Hur länge ska vi behöva stå ut med alla lögner och förtal som hon slänger ur sig?
SVAR

Hej och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din juridiska frågeställning!

Det beteende som du målar upp kan passas in under ett flertal kriminaliserade handlingar - brott. Som ett axplock kan kontakt med chefen utgöra ett förtal medan upprepade trakasserier i form av återkommande kontakt kan omfatta såväl ofredande som ärekränkning.

Utsätts man för brott av en person kan det vara läge att få ett s.k. kontaktförbud upprättat gentemot den personen enligt Lag (1988:688) om kontaktförbud. Sitt namn till trots kan ett kontaktförbud komma att utformas så att det fortfarande möjliggör ett sunt föräldrasamarbete, jfr LKF 3 §.

En första nödvändighet för att få bukt med problematiken och även för att kunna få ett kontaktförbud upprättat är att brottslighet och trakasserier polisanmäls. Utan polisanmälan finns det ingen grund för vare sig myndighet eller domstol att besluta vidare i ärendet. En första rekommendation är således att ni försöker klara ut i tid och rum när respektive händelse inträffat och så gott det går styrker respektive händelse med exempelvis mail-, sms- eller vittnesuppgifter genom en polisanmälan.

När ett kontaktförbud väl är upprättat kan fortsatt brottslighet på samma linje ge upphov till att denna i fortsättningen utgör grövre brottslighet, som t.ex. grov fridskränkning eller olaga förföljelse.

Är ni intresserade av att vidare läsa in er på den brottslighet jag angivit ovan framgår dessa i Brottsbalkens 4 kapitel.

Behöver ni utförligare juridisk vägledning och hjälp att t.ex. sammanställa bevisning eller kontakta myndigheter rekommenderar jag att ni tar kontakt med en av våra kunniga jurister. Detta gör ni snabbt och enkelt genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1090)
2021-01-17 Olovligt nyttjande av vattenbrunn
2021-01-16 Får man öppna någon annans brev?
2021-01-04 Är det brottsligt att föra en loggbok över en annan person?
2021-01-01 Är det lagligt att ta bilder på andra inomhus?

Alla besvarade frågor (88157)