Fråga om straffskala för olaga hot

FRÅGA
Jag riskerar att bli anmäld för mordhot. Vad är straffet?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Enligt 4 kap. 5 § brottsbalken (1962:700) gäller det att om någon lyfter vapen mot någon annan eller annars hotar med brottslig gärning (t.ex. hot om mord) på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för sin säkerhet och liv, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år. Om brottet är grovt döms personen för grovt olaga hot till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt beaktas särskilt:

om hotet påtagligt har förstärkts med hjälp av vapen, sprängämne eller vapenattrapp eller genom anspelning på ett våldskapital eller annars har varit av allvarligt slag, ellerom gärningen annars har varit av särskilt hänsynslös eller farlig art.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.

Hälsningar

Bartu Bugdayli
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1225)
2021-09-18 Är det olagligt att försöka nollställa någon annans lösenord till sociala medier?
2021-09-16 Hot om orosanmälan på falska grunder
2021-09-15 Är det brottsligt att mina föräldrar uppsöker mig på jobbet?
2021-09-06 Är "vänta bara" ett hot?

Alla besvarade frågor (95760)