Fråga om straffrabatter för unga lagöverträdare

2020-03-31 i Påföljder
FRÅGA
Hej, Om man är 21år när man gör något olagligt döms man då på samma sätt som om man skulle vara 30 eller döms man på samma sätt som man skulle gjort om man var 20?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I första hand tilldelas brottet ett straffvärde. Detta straffvärde bestäms med utgångspunkt av gärningens skadlighet eller farlighet och den dömdes skuld som kommit till uttryck i gärningen. Straffvärdet bestäms med startpunkt i 29:1–3 brottsbalken (BrB). Jag ska inte gå in på hur straffvärdet bestäms eftersom det inte är relevant för frågan.

När ett straffvärde är bestämt gör rätten en straffmätning av det konkreta straffvärdet som bestämdes. Det är här rätten beaktar straffskärpande/straffmildrande omständigheter, som inte påverkar straffvärdet, och redan avtjänad påföljd samt eventuell avräkning av frihetsberövande.

Personer som får ett straff får vid straffmätningen s.k. "åldersrabatter" (29:7 BrB) där man i praktiken minskar straffet med bråkdelar beroende på åldern. Detta sker för de som fyllt 15 år fram tills dom som fyllt 20 men inte 21. Enligt rättspraxis får den som var 15 år avtjäna 1/5 av straffet, 16 år > 1/4, 17 år > 1/3, 18 år > 1/2, 19 år > 2/3 och 20 år > ¾. Dessa gäller även vid bötesstraff.

Svaret på din fråga är att en person har fyllt 21 år och döms för ett brott och får ett fängelsestraff inte åtnjuter straffrabatt på grund av ålder på samma sätt som en 20-åring skulle ha gjort.

Med vänlig hälsning,

André Tito
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1368)
2020-11-22 Hur ser domstolen på fängelsestraff? Vad kommer hända med mina barn om jag hamnar i fängelse?
2020-11-19 Vilka regler finns det rörande permission respektive fotboja vid avtjänande av fängelsestraff?
2020-11-19 Påföljd för grovt rattfylleri?
2020-11-15 Påföljd för omyndig

Alla besvarade frågor (86388)