Fråga om strafföreläggande och chanser på friande dom

2017-01-05 i Trafikbrott
FRÅGA
HejHar fått ett strafföreläggande från åklagare pga vårdslöshet i trafik. Var en tidig morgon på väg till jobbet på min MC, blev förföjd av en MC som låg hack i häl under ca 1 mil. Efterföljande MC stannade mig och då visade det sig vara en polis på väg till sitt jobb. Denne polis uppger i sin redogörelse att jag kört dels för fort och dels gjort oaktsamma omkörningar, även genat genom en rondell. Min redogörelse skiljer sig ganska markant dels vad gäller hastigheter men framförallt vad gäller oaktsamhet/vårdslöshet. Om jag nu betalar de dagsböter som utfärdats så går ärendet till transportstyrelsen och jag blir förmodligen av med körkortet i ett antal månader. Vad finns det för chans att vinna ett sådant mål i domstol? Finns det möjlighet att få kostnadsfri advokatshjälp? MVH Conny Bergström
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis ska det sägas att det inte går att förutspå utfallet i ett visst mål. Generellt kan det dock påpekas att trafikbrottsmål har åtminstone en lika hög frekvens på fällande domar i domstol som övriga brott (åklagaren vinner i ca nio fall av tio generellt). Chanserna att bli friad kan nog inte (utan att ta del av alla handlingar i målet) bedömas som bättre än i andra fall. Är du övertygad om att du är oskyldig kan jag dock inte med gott samvete råda dig att betala böterna i strafföreläggandet.

Eftersom detta inte är ett mål där en offentlig försvarare kommer utses (se 21:3a rättegångsbalken) är rättshjälp den enda möjligheten (såvida din försäkring inte täcker försvarar-kostnader) att minska på utgifterna (se vidare här om möjligheterna för rättshjälp). Dessvärre är utsikterna för kostnadsfri rådgivning (advokathjälp) begränsade de med.

Vad gäller körkortet kan det nämnas att det krävs att det rör sig om grov vårdslöshet i trafik (eller upprepade förseelser) för att ett körkort ska återkallas, se 5:3 körkortslagen. Däremot kan en varning utfärdas enligt 5:9 körkortslagen, vilken kan läggas till grund för bedömningen av ifall det skett upprepade förseelser vid ett senare tillfälle.

Det är inga roliga bud, men det är åtminstone inte skrivet i sten att körkortet återkallas.

Mvh

Philip Söderberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?