Fråga om straffansvar vid förtal

FRÅGA
Min dotter och hennes kompis smygfilmade en klasskamrat i klassrummet och skrev " vad ful och äcklig hon är" vid ett tillfälle och skickade detta via Snapchat till en sluten grupp klasskompisar ca 10 personer. Den filmade klasskompisen är inte med i den gruppen. Kan man bli dömd för detta? Dom går i årskurs 8 och fyllt 15 år. En i gruppen tog en skärmdump och gick till en lärare och visade detta och nu är det polisanmält av den filmades föräldrar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga får vi se till de regler som brottsbalken (BrB) uppställer.

Den som utpekar någon som brottsling eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning döms för förtal (5 kap. 1 § BrB), straffet för brott av normalgraden är böter. Uppgiften kan lämnas genom tal eller skrift. Uppgiftslämnandet ska typiskt ha lett till skada, men det är inte nödvändigt. Vidare ska uttalandet vara avsett att skada en levande människas anseende hos andra, här tas hänsyn till den krets av personer som offret hör till. Det som är avgörande är hur uttalandet subjektivt sett kan uppfattas. Om brottet är riktat mot någon under 18 år får åklagaren väcka åtal om detta anses påkallat från allmän synpunkt (5 kap. 5§ BrB), jfr. brottet förolämpning som är ett målsägandebrott där endast den kränkte (målsäganden) kan väcka åtal (5 kap. 3 § BrB). Eftersom den filmade klasskompisen inte var med i gruppen är det inte fråga om en förolämpning utan förtal, eftersom en förolämpning lämnas direkt till offret.

Ett undantag från förtal är om den som uttalat sig varit skyldig att göra det (ex. under en rättegång) eller att det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgiften. Den som har uttalat sig måste visa att uppgiften var sann eller att det fanns en skälig grund för att undgå straffansvar för att undvika straffansvar.

Eftersom din dotter och din dotters kompis har fyllt 15 år kan de dömas till straffansvar förutsatt att de var 15 år fyllda när handlingen begicks (1 kap. 6 § BrB). Det är åklagaren som ska bevisa att den tilltalade personen har begått ett brott, åklagaren har alltså s.k. bevisbörda. Skärmdumpen skulle kunna användas som bevis för att en brottslig gärning har företagits. Personer under 21 år har rätt till s.k. straffrabatt vilket innebär en strafflindring, i detta fall skulle det resultera i en reduktion av antalet dagsböter vid en eventuell dom (29 kap. 7 § BrB).

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson Bandelin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1215)
2021-06-07 Får man kalla polisen för "byling"?
2021-06-03 Får arbetsgivare yppa personliga uppgifter till anhöriga om anställda?
2021-06-03 Förtal i bok och podcast?
2021-05-31 Preskriptionstiden för grovt förtal

Alla besvarade frågor (93136)