Fråga om störande grannar och bevissäkring

FRÅGA
Min granne ställer sina högtalare i fönstret, riktar dessa mot vår fastighet och sätter på hög musik så det går att sjunga med i texten 100 meter därifrån vid vår ytterdörr. De skäller ut oss när vi rör oss vid tomtgränsen och ser de oss riktar de musiken Höjer ljudvolymen eller går in och riktar högtalarna mot oss. De vrålar och skriker om de ser oss ute. Ser de oss inte skriker de inte och ingen musik hörs. Polisen har utrett och menar på att ljudet inte hörs till vår dörr. Grannen ljög för polisen om högtalarnas placering då polisen var här och lyssnade.enligt polisen finns inga bevis för att högtalarna stog i fönstret.Får vi ta kort för att bevisa att de står i fönstret?Får vi videofilma för bevis att de står i grannens fönster. Får vi göra detta från vår tomt? Tacksam för svar /förtvivlad
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Dina grannars beteende stämmer överens med rekvisiten för ofredande, 4:7 brottsbalken. Dylikt har uppmärksammats på andra håll i landet och Helsingborgs tingsrätt dömde nyligen en person för ett liknande beteende med en gräsklippare för ofredande (Helsingsborgs tingsrätts dom av den 18/10 2016 Mål nr: B 4023-16).

Vad gäller bevissäkringen utgör det vanligen kränkande fotografering, enligt 4:6a brottsbalken, att filma in i någon annans hushåll. I andra stycket föreskrivs emellertid ett undantag för de fall då de anses försvarligt. Att säkra bevisning är ett typiskt sådant fall som anses försvarligt. Observera dock att filmningen måste vara ändamålsenlig, för att säkra bevis om brottet. Det är inte försvarligt att filma för filmandets skull.

Ni får ta kort och filma, förslagsvis spela in ljud för att dokumentera volymen också. Men detta måste göras för att säkra bevis om brottet och ska överlämnas till polis som bevismaterial.

Skulle du behöva ytterligare hjälp är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Philip Söderberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll