FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott28/01/2019

Fråga om smitning från olycksplats utan att ha orsakat olyckan

Hej!

Om man blir påkörd av en annan bil, alltså inte orsakar olyckan men smiter från platsen ändå, gör man sig då skyldig till brott?

Tack!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Brottet i fråga, smitning från olycksplats, finns i 5 § i lagen om straff för vissa trafikbrott (TBL).

I paragrafen stadgas att om en vägtrafikant, som med eller utan skuld haft del i uppkomsten av en trafikolycka, genom att avlägsna sig från olycksplatsen undandrar sig att i mån av förmåga medverka till de åtgärder, vartill olyckan skäligen bör föranleda, eller om han undandrar sig att uppge namn och hemvist eller lämna upplysningar om händelsen, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Detta betyder att även den som inte har orsakat olyckan, utan bara varit del av den, kan ha gjort sig skyldig till ett brott.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa LundgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo