FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott14/04/2016

Fråga om skyldighet till trafikbrott

Hej.

Är det något brott att nästan köra på någon? Hade parkerat lite tokigt på en trottoarkant pga att jag skulle göra ett kort ärende.

När jag skulle köra därifrån dök det helt plötsligt upp en kvinna framför bilen med barnvagn. Hon måste avvikit från trottoaren (för att jag parkerat där) och gått ut lite på vägen. Det var riktigt nära att jag körde på henne men hann precis bromsa innan.

Hon säger att hon ska polisanmäla. Kan jag bli dömd för något brott?

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Av trafikbrottslagens 1 § framgår att såvitt du brustit i omsorg och varsamhet förorsakat en trafikolycka eller gjort sig skyldig till grov oaktsamhet i och med framförandet av din bil så kan du gjort dig skyldig till vårdslöshet i trafik, ett brott straffbelagt med dagsböter.

Såvitt jag förstår av din beskrivning har ingen olycka inträffat, ingen skada har orsakats till följd av olyckan (bortsett från lite upprörda känslor) varvid den första förutsättningen för brottet tycks passerad. Beträffande den andra förutsättningen för brottet, att du i sådant fall ska agerat grovt vårdslöst blir det en bedömningsfråga i vilket den slutliga frågan kommer besvaras om "du insett risken för fara men ändå valt att agera med uppfattningen att det skulle gå bra". För denna bedömningen kommer bland annat vara relevant att gångtrafikanten (som jag tolkar din beskrivning) då befunnit sig ute i körbanan, eftersom detta bort minska din anledning att misstänka risk i och med ditt agerande.

Härutöver ska såväl anmälare som åklagare kunna bevisa att dessa förutsättningar förelegat vid tiden för handlandet. För att en åklagare ska väcka åtal fordras krav om tillräcklig utsikt till framgång att den åtalade ska bli fälld. Detta är ett ganska högt krav, som allt som oftast utesluter vad som brukar kallas "ord mot ord".

Min bedömning, såvitt det inte finns någon ytterligare bevisning som styrker att du faktiskt har agerat grovt vårdslöst, är att jag svårligen kan se att du skulle bli dömd för detta brott utifrån omständigheterna så som du beskriver dem.

Med vänlig hälsning,

Niclas LindblomRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo