Fråga om skatteskuld ska ingå i bodelningen

2015-11-30 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Min man och jag ska skiljas och han har ev en skatteskuld, som han säger att vi måste dela på, stämmer detta? han har egen firma, aktiebolag.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det stämmer att en make får avräkna sina skulder från giftorättsgodset så att skulden täcks enligt 11 kap. 2 § Äktenskapsbalken (här ). Effekten av detta blir således att vid en eventuell bodelning, kommer din makes giftorättsgods, som tillsammans med din egen ligger till grund för likadelningen, bestå av en mindre andel då han har rätt att undanta så mycket som krävs för att betala sina skulder. Det blir ju inte direkt så att du får betala hans skuld, men indirekt kan man säga att det får den effekten då det blir mindre över att dela på.

Du nämner dessutom att skulden består av en ”eventuell skatteskuld”. Det här kan komplicera saker och ting då det enligt 9 kap. 2 § Äktenskapsbalken framgår att bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Detta innebär helt enkelt att man vid bodelning endast ska beakta de tillgångar och skulder som vardera maken hade vid den kritiska tidpunkten, dvs. när talan om äktenskapsskillnad väcktes. Det låter på dig som att skatteskulden ännu inte fastställts och därför skulle man kunna tänka sig att skulden uppkommit efter den kritiska punkten. Så har dock inte högsta domstolen resonerat utan i rättsfallet NJA 1971 s. 85 fastslog man att en skatteskuld, oavsett om den blivit fastställd till beloppet, är att anse som en skuld tillkommen före den kritiska tidpunkten.

Onekligen verkar det som att lagtexten talar emot dig i detta fall och därför kommer skatteskulden med all säkerhet beaktas vid en eventuell bodelning.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hälsningar,

Odysseas Georgakakis Paulsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2641)
2020-10-20 Hur mycket av bostadens värde får jag vid en separation om jag gett min sambo 90% av lägenheten i gåva?
2020-10-16 Vilken egendom ska ingå i bodelningen vid en skilsmässa?
2020-10-13 Kan ett arv ingå i en bodelning?
2020-10-11 Lösa ut partner ur bostad vid bodelning

Alla besvarade frågor (85217)