Fråga om semesterersättning, innestående lön samt vad som händer när arbetstagare ej dyker upp under uppsägningstiden

FRÅGA
Hej .Jag har en fråga gällande innestående lön samt semester ersättning i samband egen uppsägning. Han har tillsvidare anställning och arbetat tom 14/07 och hade meddelat detta endast muntligt.Den anställde har lämna jobbet och tar ett annat jobb. Har ej arbetat sin uppsägningstid ( en månad) Vilka lagar gäller honom med stöd av LAS.MVHIman Bou-Rached
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kontraktsbrott
En arbetstagare som har sagt upp sig från sin anställning har en uppsägningstid på en månad och ska under denna tid utföra sina arbetsuppgifter på samma sätt som denne gjort under anställningstiden (se här). Om en arbetstagare inte fullföljer detta anses denne ha åsidosatt sina skyldigheter enligt anställningsavtalet och därmed gjort sig skyldig till ett kontraktsbrott. Arbetstagaren kan då bli skadeståndsskyldig för den ekonomiska skada som du som arbetsgivare lidit pga. att arbetstagaren inte fullföljt vad denne borde enligt anställningsavtalet (se här).

För att du som arbetsgivare ska kunna få ett ekonomiskt skadestånd krävs det dock att du kan bevisa att arbetstagarens underlåtenhet från att dyka upp på jobbet under uppsägningstiden har lett till en förlust. Du måste alltså kunna visa att förlusten uppkommit just för att arbetstagaren inte dök upp under uppsägningstiden.

Semesterersättning samt innestående lön
Gällande semesterersättningen så ska den betalas ut utan oskäligt dröjsmål och senast 1 månad efter att arbetstagarens anställning upphörde (se här).
Arbetstagaren har även rätt att få ut den innestående lön som denne jobbat för.

Sammanfattning
Arbetstagaren har rätt att få ut sin semesterersättning samt innestående lön, även fast denne sagt upp sig själv. Däremot har arbetstagaren å sin tur gjort sig skyldig till ett kontraktsbrott genom att inte dyka upp under uppsägningstiden och kan du som arbetsgivare bevisa att du lidit ekonomisk skada pga detta, så kan arbetstagaren bli skadeståndsskyldig. Men detta ger dig inte rätt att hålla inne semesterersättningen eller den innestående lönen utan det ska betalas ut oavsett!

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Emelie Ström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?