Fråga om samtycke från biologisk förälder utan del i vårdnaden vid adoption.

2017-01-07 i Adoption
FRÅGA
Jag lämnade mina två barns pappa för 4 1/2 år sedan för att han misshandlat mig i flera år. Jag har nu sen 4 år tillbaka levt ihop med en man som tagit över papparollen till mina barn (7 &8 år) vi har nu fått ett gemensamt barn och har tankar på att han ska adoptera mina barn. De har träffat sin biologiska pappa 5 gånger på 4 1/2 år och sista gången var för snart 3 år sedan. Måste han godkänna att min man adopterar barnen när jag har ensam vårdnad? Han är inte intresserad av barnen och har ett missbruk. Jag tror inte han är i Sverige längre heller. Han kommer sätta sig emot för att bråka med mig, inte för att han bryr sig om barnen. Frågar alltid tingsrätten bio pappan vid en närstående adoption?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Föräldrabalken (FB) 4kap finns de bestämmelser som rör adoption. Till att börja med så krävs det att du och din partner är gifta för att din partner ska kunna adoptera barnen enligtFB 4kap 3§ och FB 4kap 4§.

Som huvudregel krävs samtycke av båda de biologiska föräldrarna för att adoption skall äga rum, men det finns ett undantag i FB 4kap 5a§ som säger att samtycke inte krävs från en förälder som inte har del i vårdnaden.

Trots att samtycke inte krävs kommer rätten sannolikt att höra barnets biologiska far ändå. Det är svårt att säga på förhand hur domstolen kommer att besluta men barnets bästa skall vara ledande vid en prövning som denna.

Hoppas svaret hjälpte dig!

Rickard Essung
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (597)
2021-06-22 Ärver adoptivbarn sin biologiska mamma?
2021-06-11 Kan min son adopteras trots att hans biologiska pappa motsätter sig detta?
2021-05-27 Vad gäller vid adoption/förordnande av särskilt vårdnadshavare?
2021-05-12 Hur kan jag ta reda på information om en adoption?

Alla besvarade frågor (93336)