Fråga om religionsfrihet och brott

Mina föräldrar hotar nu med att (1) bryta kontakten, (2) ringa polisen, (3) misshandla mig med psykiatri om jag nämner ett enda ord om min religion Scientologi. Är dessa hot, kränkningar, trakasserier och uppenbar diskriminering mot person pga religiös tro verkligen lagligt? Det är bara min religion, som mina föräldrar diskriminerar emot, dvs de låter t.ex. Jehovas Vittnen framföra sitt religiösa budskap till dem men absolut aldrig Scientologi. Scientologi menar att bryta kontakten inom familjen inte är korrekt metod, utan "relationen bör hanteras", vilket i princip är omöjligt under kontant hot för mig.

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. 

Så som jag tolkar din fråga så är du och din familj oense om den religion som du vill praktisera, där din familj inte respekterar ditt val av religiös praktisering. Dessvärre är ditt problem ganska vanligt över hela världen och eftersom förtrycket kan ta många olika uttryck finns det många möjligheter att angripa din situation. Religionsfriheten är alla medborgare garanterad av staten i Regeringsformen 2 kap 1 § 6p vilken kan förstås som att det blir en statlig angelägenhet om din rättighet till religionsfrihet blir kränkt.  Jag kommer därför lista  potentiella brott som du skulle kunna vinna framgång med om du vill anmäla till polisen och väcka talan.  

5 kap 1 § Brottsbalken (BrB) förtal. Om du blir utpekad som klandervärd på ett sätt som skadar ditt anseende hos andra. ex. din familj talar illa om dig till kollegor eller sprider uppgifter om dig på sociala medier eller liknande. 

- Det är här viktigt att du samlar in bevismedel såsom exempelvis inlägg från sociala medier, vittnen som kan vittna om det som sagts om dig och hur de själva uppfattade den bilden de fick av dig via utsagorna.  


5 kap 3 § BrB förolämpning. Om någon i din familj uttrycker sig förnedrande eller sårande direkt till dig på ett sätt som är ägnat att kränka dig så är det möjligt att det är en brottslig förolämpning.   

- Det viktiga här är att du samlar in bevisning om utsagorna, ex. ljudinspelningar och SMS-konversationer. 


4 kap 5 § 1 st BrB olaga hot. Om någon hotar dig med en brottslig gärning (ex. misshandel som du själv nämnde)  som framkallar allvarlig rädsla för hos dig för din frihet, frid eller säkerhet mfl skulle det kunna konstituera brottet olaga hot. 


Det jag vill att du tar med dig är att det finns vägar att gå för att kunna angripa din situation genom att vidta rättsliga handlingar. För att "sätta igång" en rättegångsprocess om förtal eller förolämpning så måste du själv väcka talan då det är ett målsägandebrott (BrB 5 kap 5§)  eller så anger du brott till åklagaren som i så fall kan väcka talan (BrB 5kap 5§  2st 3 p). Även om jag förstår att det skulle ta emot att söka dig till en advokat eller jurist så skulle jag ändå rekommendera att du gör det om hoten eskalerar, eftersom deras beteenden kan utgöra brott beroende på hur kvalificerade hoten är.  


Hoppas du fått klarhet i din frågeställning. Om du har fler funderingar, tveka inte att höra av dig till oss med fler frågor. 

Med vänliga hälsningar 

Johanna Wallin


Johanna WallinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”