Fråga om rattfylla och skadegörelse

2020-06-30 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej.Jag råkade ut för en väldigt obehaglig grej för en natt sen, Jag och min sambo delade två flaskor vin och hade en allmänt trevlig kväll.Jag har sedan många år väldigt kraftig tinnitus, och den blir väldigt påtaglig när jag har druckit, och i får var det outhärdlig. Jag vet man inte ska korsa alkohol och sömntabletter. men jag gjorde det igår varje fall.Vi lägger oss och pussar godnatt. Sen vaknar jag upp i fyllecellen , misstänkt för rattfylla/drograttfylla, kört sönder 2 st bilar, och sabbat 3. Jag har även kört sönder en garage gavel och 2 garagedörrar . Jag har, och nu menar jag absolut inget minne av något. Sista jag minns är att jag pussar min tjej godnatt och satte igång min poddcast som jag alltid lyssnar på. Alltså, va f*n? Vad kan och kommer hända nu?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som kommer hända nu kan jag inte besvara det beror på vilka bevis åklagaren har mot dig. Vad du kan tänkas ha gjort dig skyldig till utifrån din framställning kan jag däremot försöka ge svar på.

Om uppsåt och självförvållat rus

En gärning ska anses som ett brott endast om den begås uppsåtligen. I bestämmelsens andra stycke anges däremot att det förhållandet att gärningsmannen begått gärningen under s.k. självförvållat rus eller självförvållad tillfällig sinnesförvirring inte ska innebära att gärningen inte anses som brott. Även den som varit berusad eller tillfälligt sinnesförvirrad kan ha agerat med uppsåt eller oaktsamhet. Vid skuldbedömningen ska alltså samma regler tillämpas oberoende av om gärningsmannen varit berusad eller inte. Det innebär att du genom att frivilligt dricka alkohol och inta sömntabletter har varit oaktsam i förhållande till det tillstånd som du senare kommit att befinna dig i och därmed kan dömas för oaktsamhet (1 kap. 2 § första och andra stycket brottsbalken).

Vad kan du ha gjort dig skyldig till?

Till att börja med kan du ha gjort till skyldig till framkallande av fara för annan (3 kap. 9 § brottsbalken) och vårdslöshet i trafik (1 § första stycket trafikbrottslagstiftningen) genom att du har saboterat ett antal bilar, två garagedörrar och en garagegavel. Det kan inte uteslutas att det befunnit sig människor i närheten och att den eller de personer som befunnit sig där kunde ha tillfogats svår kroppsskada. Om du uppfyller bestämmelsen för vårdslöshet i trafik och framkallande av fara för annan gäller att enbart ansvar för vårdslöshet i trafik döms ut. För att dömas för vårdslöshet i trafik krävs att du som vägtrafikant har brustit i omsorg och varsamhet i väsentlig mån. Att framföra ett motordrivet fordon under alkohol- och drogpåverkan kan vara att likställa med att ha brustit i omsorg och varsamhet i väsentlig mån.

Till grov vårdslöshet i trafik gör sig den skyldig som vid förande av motordrivet fordon handlar grovt oaktsamt eller visar uppenbar likgiltighet inför andra människors liv eller egendom (1 § andra stycket trafikbrottslagstiftningen).

Vidare skulle du kunna dömas för rattfylleri alternativt grovt rattfylleri då du fört ett motordrivet fordon under påverkan av alkohol och annat rusgivande medel på det sätt att du inte kan anses ha framfört fordonet på ett betryggande sätt (4 § första och andra stycket trafikbrottslagstiftningen). Fråga huruvida brottet ska bedömas som grovt rattfylleri (4 a § trafikbrottslagstiftningen) görs med hänsyn tagen till samtliga omständigheter vid brottet. I bestämmelsen nämns tre omständigheter som särskilt ska beaktas;

1. alkoholkoncentrationen i förarens blod har uppgått till minst 1 promille (0,50 milligram i utandningsluft);

2. föraren har annars varit avsevärd påverkad av alkohol eller något annat medel;

3. framförandet av fordonet har inneburit påtaglig fara för trafiksäkerheten.

Om du uppfyller någon av de tre ovanstående punkterna bedöms brottet regelmässigt som grovt. Om du skulle uppfylla rekvisiten för grovt rattfylleri konsumerar det ansvar för vårdslöshet i trafik vilket innebär att du endast blir dömd för grovt rattfylleri. Om du däremot bedöms ha kört rattfull och kört vårdslöst kan du dömas för bägge brotten. Detsamma gäller om du begått grov vårdslöshet i trafik och och grovt rattfylleri, eller grovt vårdslöshet i trafik och rattfylleri.

Du kan även ha gjort dig skyldig till smitning om du undandragit dig från olycksplatsen utan att bereda möjlighet för den som åsamkats skada till följd av trafikolyckan att kunna kräva ersättning av dig som vållat skadan. Om ingen var närvarande på olycksplatsen är alltså du som orsakat skadan på egendomen skyldig att självmant lämna uppgifter till den eller de skadelidande eller till polisen (5 § trafikbrottslagstiftningen).

I samband med trafikbrott är återkallelse av körkort ofta aktuellt. Återkallelse av körkort är inte en brottspåföljd, utan en särskild rättsverkan av brott. Den myndighet som fattar beslut om återkallelse av körkort är inte domstolen, även om körkortet återkallas på grund av brott, utan Transportstyrelsen.

Vad gäller de skador du åsamkat faller dessa in under skadegörelse (12 kap. 1 § brottsbalken).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Robin Forslöv
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1076)
2021-01-15 Får minderåriga dricka alkohol medans jag kör bil?
2021-01-13 Påverkar olovlig körning möjligheten till körkortstillstånd?
2021-01-10 När har polisen rätt att återkalla ditt körkort?
2021-01-06 Kan jag bli av med körkortet om jag kört 154.3 km/h på en 110 väg?

Alla besvarade frågor (88087)